Odhalení pamětních desek na budově staré školy

Odhalení pamětních desek

Kdo v těchto krásných dnech navštívil bakovské náměstí, zavítal do stinného a klidného koutku u městské knihovny a zastavil se u kostela sv. Bartoloměje, jistě si všiml závěsu na zdech muzea. Že by nějaké tajemství? 

Kdo by se pokusil jej poodhalit, s překvapením by objevil kresbu historické budovy. Bude zde snad zahalená zajímavost o tomhle městě, nebo jen pozvánka na výstavu? V sobotním podvečeru 14. července se dozvídáme daleko víc. Po šesté hodině ze skupiny návštěvníků vychází vedoucí knihovny paní Taťána Dvořáková, pan starosta Radim Šimáně a usměvavý mladík Vojtěch Dvořák. Vzápětí místostarosta Václav Grűnvald přináší schůdky, snad se budou odhalovat ony dvě velké desky? Nastává slavnostní okamžik. Slova se na vyvýšené terásce ujímá paní Dvořáková, vedle obvyklého přivítání konečně prozradí program schůzky. Budeme svědky odhalení dvou pamětních desek, jedné o vzniku a nejstarší historii našeho města a druhé připomínající historii této budovy, první školy a jejích osudů. A o všem bude podrobněji mluvit jeden z nejzasvěcenějších Bakováků a aktivních propagátorů kulturních hodnot Bakovska Mgr. Vojtěch Dvořák. To už zástupci města snímají lehký závěs z desek a přítomní nadšením i údivem nahlas zašumí. Na okrově-zlatém podkladu je ozdobným textem napsaný dlouhý odstavec o historii, ale co víc, visí tu i krásné reprodukované fotografie staré školy a úzké uličky, jedné z nejstarších v Bakově. Spolu s pohledem na věž kostela navozují atmosféru bývalých časů. Po této slavnostní chvíli se slova ujímá pan Vojta Dvořák a v živém projevu s nadšením mluví o dobách, kdy se datují první stopy civilizace v našem okolí. O době halštatské kultury, která poznamenala zdejší kraj, prvních osadnících, kolonizaci, kupecké stezce, založení osady i nedalekého kláštera, o době, kdy Zdislav z Lemberka dal postavit Zvířetice, kdy je později obývali Valdštejnové, až do dob, kdy byla založena budova staré školy, která tomuto účelu sloužila do roku 1962. A jako další překvapení všem přítomným ukázal reprodukce velkých svitků jedné z nejstarších map kraje, kde již je Bakov dokonale zakreslen. Se zanícením vypravoval o mnoha dosud neznámých historických událostech u nás i v okolí. Zajímavá a živá diskuse by mohla trvat déle než půl druhé hodiny. Na závěr se ještě zmínil o připravované knížce, která zajímavou formou a starými fotografiemi má přiblížit historickou dobu i ducha Bakovska. To ale není k deskám na budově knihovny vše. 9. září 2018 budou obě vysvěceny bakovským farářem Jiřím Veithem a litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Čas bude upřesněn. Máme se tedy na co těšit! A za sobotní pozdní odpoledne všem, i Městu Bakov nad Jizerou, děkujeme.

Jiří Riedel a Karel Novák

28.7.2018 17:50:32 | přečteno 264x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load