Iveta Dandová potěšila Bakováky

Pletení z orobince

O loňských Vánocích se nečekaně objevila v poštovní schránce našeho domu odborná publikace Ivety Dandové Pletení z orobince, kterou mi autorka darovala svým odkazem. 

Krásný vánoční dárek mě velmi potěšil. Vždyť letos tomu je právě 100 let, kdy se zdejší učitel Karel Fibiger pokusil o metodické zpracování pletení z orobince. O jeho práci však už dnes nic nevíme, než že vyšla v malém počtu, rozmnožená hektograficky. Bohužel se nedochovala. V 60. létech minulého století uveřejnil v tehdejším původním Bakovsku jeho vedoucí redaktor Alois Havel velice zajímavou práci o dějinách rákosového průmyslu na Bakovsku. Tehdy ještě pletení z orobince se nacházelo zásluhou vedení OPP v plném rozvoji. Nikdo nevěřil, že igelitová kultura zcela vytlačí ze všedního života bakovskou produkci tašek a kabel. Dále se rozvíjelo pletení módního zboží, jako dámských, částečně i pánských klobouků, pantoflí a bačkor, nových tvarů kabel a jiného zboží včetně dekorativních předmětů. Rozpadem OPP Bakov zanikla též organizovaná výroba pletení z orobince. Na trhu už nebyl o orobincové výrobky zájem. Jejich výroba byla velice nákladná, cena jednotlivých výrobků naopak velmi levná. Přesto bývalý vedoucí orobincové provozovny v OPP Ilja Karmazín se svým spolupracovníkem Karlem Fridrichem ve výrobě nepřestali. Přenesli ji do Menzelovy dílny, stojící na rozhraní Malé Bělé a Nové Vsi, avšak zaměřili se na produkci rohoží a tepelných dek na stavech.

Paní Iveta Dandová, rozená Karmazínová, je dcerou Ilji Karmazína a Marie Bavorové, provdané Karmazínové. Iveta Dandová se narodila v roce 1963 a své dětství a mládí prožila v Bakově. Vychodila zdejší základní školu a po ní absolvovala Střední průmyslovou školu, obor strojírenství, v Mladé Boleslavi. Po maturitě nastoupila do oddělení dopravy OPP Bakov a záhy následovala svého otce do orobincového provozu. Tam se prakticky vyučila všemu, co souviselo s pletením, jeho přípravou včetně základních technik pletení. Provdala se za svého spolužáka Romana Dandu, s nímž vychovala dvě dcery, Adélu a Kristinu, které si též osvojily techniku pletení, z nichž Adéla získala v soutěžích umělecké výroby významné ocenění. Rodina žije v domku v Mnichově Hradišti, obě dcery jsou provdané a podporují svou matku. V roce 2007 jí Ministerstvo kultury ČR udělilo vysoké ocenění Nositelka tradic lidového řemesla. Své výrobky vystavovala na téměř dvaceti místech v ČR.

Originální publikace Ivety Dandové má neobvyklý, ne zcela běžný čtvercový tvar, obsahuje 96 stran a 183 barevných fotografií s popisky. Autorka velice podrobně podává výklad technologického postupu pletení jednotlivých druhů výrobků. Každý tovar doprovází detailní fotografie konkrétního postupu, který metodicky vysvětluje jako zkušená mistrová či učitelka, jež se sama vyučila a osvědčila při výuce pletení svých dvou dcer. Kniha začíná na rybnících a rašeliništích s porosty obou druhů orobince (samčí a samičí), následuje popis jeho těžení a zpracování a přechází k technice pletení nákupních tašek s patřičnými ukázkami vzorů, než dospěje k užitnému umění v podobě mís, ošatek a podložek, při jejichž práci není třeba forem. Jako ženě jsou jí vlastní módní doplňky oděvu, jako klobouky, kabelky rozličných tvarů, dokonce zdobené výraznými vlysy. Čtenáře zaujmou též šaty s pleteným živůtkem, čímž autorka navázala na víc než stoletou tradici učitele zdejší pletařské školy Josefa Oplta, jenž tenkrát se svými žákyněmi pro zdejší pletařské slavnosti upletl pánský plášť, dívčí halenku se sukní i dámské a pánské střevíce s podpatkem jako nový druh zboží. Tehdejší bakovský orobincový oděv doplňují dámský klobouk, turecký klobouk, kabelka a pánská aktovka se zámečkem na boku.

Část knihy je věnována figurální tvorbě, též nástěnným rohožím a tepelným dekám, které se zhotovují na stavech. Kvalitě knihy přidává teoretický přehled autorky o výrobní technologii a její praktická dovednost zkušené pletařky, která ovládá hrubou i drobnou industrii pletařského umění. Fotografické snímky vypovídají o vžitém uměleckém projevu ing. Čihákové, Mgr. Kučerové a Mgr. Navrátilové. Vedoucím projektu byla Mgr. Libuše Vlasáková. Pěkně graficky upravenou publikaci vydalo v 1 000 kusech Ministerstvo životního prostředí v roce 2017. Bohužel kniha není prodejná, a tak věřím, že s mým hodnocením krásného dárku Bakovákům se se mnou ztotožní nejen moji čtenáři a příznivci. Vřelý dík, paní Iveto, za propagaci tradiční orobincové výroby a města Bakova nad Jizerou.

 - ář

Iveta Dandová

Iveta Dandová

Iveta Dandová

 
Iveta Dandová

Iveta Dandová

 
Iveta Dandová

Iveta Dandová

 
 
12.2.2018 16:47:47 | přečteno 1507x | magdalena.bulirova
load