Exkurze na Městském úřadu a v Muzeu Bakovska

Na exkurzi na MěÚ

Nás třeťáky v září zaměstnávalo velké téma - Moje město. Probírali jsme ho ze všech možných stran a nakonec jsme si šli podrobně prohlédnout místní muzeum a městský úřad. 

Muzeem Bakovska nás provázel pan knihovník Novák. Velmi trpělivě nám ukazoval historické artefakty a vyprávěl nám o slavných bakovských rodácích. Zhlédli jsme krátké filmy o zpracování rákosu a Zvířeticích a nakonec si nás pan Karel lehce prozkoušel z toho, co bychom si měli o Bakovu pamatovat.

Na Městském úřadu si nás „odlovila“ naše průvodkyně - paní tajemnice Koucká. Nejprve si nás posadila do obřadní síně, kde většina z nás pobyla jako mimčo v kolébce při vítání občánků. Dozvěděli jsme se od ní, kolik má Bakov obyvatel (jen pro Vaši informaci je to 5143), které obce pod Bakov spadají, o jaký majetek se stará a co všechno mají úředníci městského úřadu na starosti. A pak jsme se šli s nimi osobně seznámit.

Prvního jsme přepadli pana starostu Radima Šimáně přímo v jeho kanceláři. Našimi dotazy jsme ho možná „rožnili“ víc než veřejnost na zastupitelstvu. Pak jsme se šli podívat na místo, odkud se hlásí do městského rozhlasu. Na matrice jsme se přesvědčili, že se tam o nás ví skoro všechno. Navštívili jsme i pokladnu, kde se platí poplatky třeba za pejsky nebo popelnice. Na stavebním odboru jsme zhlédli velmi zajímavé mapy.

Děkujeme všem pracovníkům muzea i úřadu, že se nám tak obětavě věnovali.

 Třeťáci ze ZŠ

Exkurze na Městském úřadu

Na exkurzi na MěÚ

Na exkurzi na MěÚ

 
Na exkurzi na MěÚ

Na exkurzi na MěÚ

 
Na exkurzi na MěÚ

Na exkurzi na MěÚ

 
 
17.10.2016 20:16:04 | přečteno 331x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load