Volba osadního výboru Malá Bělá

Malá Bělá

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v budově osadního výboru v Malé Bělé konala volba zdejšího pětičlenného Osadního výboru. Na setkání přišlo bohužel (i přes včas doručené pozvánky a hlášení v rozhlase) pouze 15 obyvatel Malé Bělé.

Do Osadního výboru byli zvoleni tito členové:

  • Josef Filip- předseda OV
  • Vladimír Šlégl
  • Michaela Vrabcová- zapisovatelka a nástěnkářka
  • Alena Šnajdrová
  • Martin Krejčí

Jako návrh zaznělo, aby zastupitelé města byli stálými hosty zasedání OV. OV se bude scházet pravidelně každé 2 měsíce (termín bude určen po dohodě všech členů OV) 

S největší pravděpodobností se na konci prázdnin (30. 8.) uskuteční pro děti tzv. rozloučení s prázdninami.

Monika Čapková

22.6.2015 10:33:14 | přečteno 572x | magdalena.bulirova
load