Náborový projekt: Ve vodě nežijí jen Vodníci

Druháci a rybáři

21. června se ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou konal náborový projekt ČRS SÚS pro děti a mládež – „Ve vodě nežijí jen Vodníci“.

Do areálu jsme pozvali 64 žáků z druhých tříd bakovské základní školy. Připravili jsme pro ně šest stanovišť: lov ryb na udice, házení kapkou na terč, poznávání ryb, živočichů a rostlin žijících u vody, projížďku na člunu, hod míčkem na vodníka a malování. Dopolední program připravovalo a zajišťovalo 6 členů místní organizace, za což jim patří velké poděkování.

Děti přišly do volnočasového areálu s učitelkami na devátou hodinu. Rozdělily se na 6 skupin a přivítal je místní vodník z Podzemanovy tůně, náš jednatel Honza Dvořák. Ten dětem vysvětlil důvod jejich návštěvy. Seznámil je s programem celého dopoledne a pravidly chování u vody.

Po té se děti se rozešly na jednotlivá stanoviště. Náš bakovský předseda Jarda Dvořák jim ukázal živé ryby, které jsme měli pro ně připravené v kádi. Děti si mohly ryby prohlédnout a sáhnout si třeba na úhoře. Poznávaly vodní rostliny a živočichy, které mohou potkat u vody.

O kus dál je Karel Frélich seznamoval s rybolovnou technikou, kterou si mohly také vyzkoušet. Moc je to bavilo a podařilo se jim z vody vylovit malého amura, cejny a karase.

Na dalším stanovišti vévodil Martin Vyhlas, který dětem předvedl hod kapkou na terč a též je nechal, aby si to zkusily.

Čtvrtou atrakcí byla projížďka na člunu. Velký dík patří bakovským hasičům, kteří se starali profesionálně o bezpečnost dětí na člunu.

Oblíbeným se stal i hod míčkem na vodníka. Děti si tak vyzkoušely svojí dovednost v hodu na cíl.

Nakonec jsme dětem popustili jejich fantazii a poprosili jsme je, aby nám nakreslily obrázek. Namalovaly nám bezpočet vodníků a ryb. Některé obrázky si vystavíme do naší vývěsky v Husově ulici.

A ještě bych zapomněl na Karla Vencláka, který pro děti připravil na 10 hodinu odpolední svačinku, kde dostaly zcela zdarma.

Závěrem bych chtěl dodat, že vidět rozzářené dětské oči, to je nejlepší poděkování za celou akci, kterou jsme pro děti připravili a doufáme, že se některé z nich připojí do cechu rybářského.

Za MO Bakov nad Jizerou
Tomáš Masaryk

Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
Druháci a rybáři

Druháci a rybáři

 
 
22.7.2016 8:24:46 | přečteno 539x | magdalena.bulirova
load