Sušení sena a příprava výstavy drobného zvířectva 2015

Jaroslav Krejbich nakládá balíky sena

Každým rokem část našich členů společně suší seno na louce u tůně.  

Je velice důležité pro naše zvířata a také pro vystavené králíky na naší místní výstavě připravit kvalitní krmení. Vzhledem ke krásnému slunnému počasí se nám letošní sušení sena povedlo. V příloze je několik fotek z letošní senoseče.

Také se po loňské vydařené výstavě králíků a drůbeže bakovští chovatelé již nyní připravují na výstavu letošní. Ta bude uspořádána opět při příležitosti bakovského posvícení, a sice 29. a 30. srpna 2015. V sobotu dopoledne proběhne posuzování zvířat a pro veřejnost bude výstava otevřena od cca 14. 00 do 18. 00 hodin a v neděli od 8. 00 do 15. 00 hodin.

Opět budou vystaveni králíci a drůbež různých plemen a barevných rázů a nově také chystáme expozici okrasných holubů. Doufáme, že rozšíření výstavy o tuto odbornost přispěje k její atraktivitě a k zájmu dalších návštěvníků. Rovněž opět připravujeme bohatou tombolu, kde stejně jako vloni bude možnost vyhrát zajímavé ceny a samozřejmě i nějaká ta živá zvířátka. I na jejich odchovech již nyní usilovně pracujeme. Rádi bychom, aby naše výstava důstojně propagovala chovatelství, a proto chceme připravit krátké slavnostní zahájení s překvapením pro všechny návštěvníky.

Úspěch venkovní výstavy živých zvířat je však závislý na několika faktorech. Prvním a velice důležitým z nich je počasí, které však nikdo z nás neovlivní. Dalším, neméně důležitým je spokojenost návštěvníků a rovněž i naše. Pokud tedy budete mít čas a chuť, přijďte se podívat a podpořte tak svou návštěvou tuto naši činnost. Posledním, ale asi nejdůležitějším je zdraví a pohoda vystavených zvířat. Za pohodu vystavených zvířat je plně zodpovědný pořadatel výstavy – tudíž naše ZO ČSCH. Naší snahou je, aby tato pohoda byla zabezpečena ve všech směrech.

Naproti tomu za zdraví zvířat zodpovídá každý chovatel a je jeho povinností vystavit pouze zdravá zvířata, která jsou zároveň řádně vakcinována proti nakažlivým nemocem. Jelikož je naše výstava pořádána v období, kdy dochází ke zvýšenému výskytu nakažlivých nemocí u králíků (mor, myxomatóza), chtěl bych tímto vyzvat všechny občany Bakova n. J. a blízkého okolí, kteří chovají králíky, aby je také nechali vakcinovat. Bylo by velmi nepříjemné, pokud by výstava musela být na poslední chvíli zrušena z důvodu výskytu nákazy nějaké této nemoci.

Závěrem ještě jednou přijměte mé srdečné pozvání na naší místní výstavu drobného zvířectva a přijďte strávit příjemné sobotní odpoledne, nebo neděli.

Za ZO ČSCH Bakov nad Jizerou

Petr Cach, tel. : 728 360 237 

Sušení sena

 František Čuban při sušení a svalování sena

František Čuban při sušení a svalování sena

 
Luboš Fotr při obsluze našeho starého lisu

Luboš Fotr při obsluze našeho starého lisu

 
Jaroslav Krejbich nakládá balíky sena

Jaroslav Krejbich nakládá balíky sena

 
louka ZO ČSCH

louka ZO ČSCH

 
 
20.6.2015 22:09:46 - aktualizováno 20.6.2015 22:45:48 | přečteno 1366x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load