FREGATA Bakov nad Jizerou v roce 2018

Mi ČR C Jablonec n. N. a výstava 2018

V roce 2018 naši členové byli opět úspěšní jak ve funkcích rozhodčího, tak v umístění na závodech v seriálu Mistrovství ČR i na veřejných soutěžích. Zúčastnili jsme se celkem 24 soutěží, z toho 6 soutěží seriálu MiČR, MiČR mládeže, třech mezinárodních soutěží, MiČR kat C s mezinárodní účastí.

Předseda byl hlavním rozhodčím na šesti soutěžích seriálu MiČR a na MiČR mládeže. Dále dvanáctkrát ve funkci hlavního rozhodčího na veřejných soutěžích a na mezinárodních soutěžích ve funkci rozhodčího nebo bodovače. 

 Ing. Stanislav Jakeš působil ve funkci rozhodčího na třech mezinárodních soutěžích, na mistrovských soutěžích sedmkrát a devětkrát ve funkci rozhodčího nebo bodovače na ostatních soutěžích.

Oba, předseda i Ing. Jakeš jsou držiteli průkazu mezinárodního rozhodčího. V klubu jsou držiteli průkazu národního rozhodčího a to p. Krupička – 2x ve funkci rozhodčího, p. Šmejkal – 4x ve funkci rozhodčího a po jedné funkci p. Hlava a Tomáš Jakeš. 

Pro zjednodušení uvedu pouze počet získaných umístění a do šestého místa: 1. místa 21 x, 2. místa 24 x, 3. místa 17 x, 4. místa 10 x, 5. místa 15 x, 6. místa 10 x.  Na MiČR mládeže získal ve třídě maket ze stavebnice F 4 – B ž Michal Jakeš čtvrté místo. Na MiČR kat. C s mezinárodní účastí získal Ing. Stanislav Jakeš za dva modely dvě stříbrné medaile. (V této kategorii jsou modely vystavené, ohodnocené bodovým ohodnocením a není určeno pořadí, ale jsou uděleny zlaté, stříbrné a bronzové medaile.) Současně s tímto mistrovstvím se konala v Jablonci nad Nisou k 50. výročí založení tamního klubu lodních modelářů ADMIRAL všemodelářská výstava, na které jsme se prezentovali 14 modely. 

Konečné výsledky 6 seriálových soutěží MiČR roku 2018:

Kat. F 2 A sen.

4. místo Jiří Bilina

F 2 B sen.

5. místo Ondřej Šmejkal

F 4 A jun.

5. místo Michal Jakeš

 

16. místo Daniel Matuna

F 4 A sen.

4. místo Ing. Stanislav Jakeš

 

6. místo Miroslav Šmejkal

 

12. místo Tomáš Jakeš

 

22. místo Jiří Bilina

 

23. místo Petr Hlava

F 4 B jun.

1. místo Michal Jakeš

F 4 B sen.

1. místo Ing. Stanislav Jakeš - Mistr ČR

 

4. místo Tomáš Jakeš

F 4 C jun.

1. místo Michal Jakeš

F 4 C sen.

1. místo Ing. Stanislav Jakeš

 

3. místo Tomáš Jakeš

NSSA sen.

4. místo Tomáš Jakeš

 

6. místo Karel Šimůnek

NSSB sen.

6. místo Ing. Stanislav Jakeš

NSSD sen.

4. místo Tomáš Jakeš.

V roce 2019 bude náš klub pořadatelem dvou prvních - zahajovacích soutěží seriálu Mistrovství ČR. Je v jednání místo pořádání. 

Děkujeme všem příznivcům našeho klubu za podporu a všem přejeme do roku 2019 pevné zdraví a spokojený, šťastný rodinný a soukromý život i úspěch v pracovním životě.

Za klub lodních modelářů předseda Holan Otakar.

13.11.2018 18:29:45 | přečteno 312x | magdalena.bulirova
load