Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad Bakov nad Jizerou tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Zajišťuje činnost v oblastech samostatné a přenesené působnosti. Jeho činnost je stanovena § 109-111 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení). 

V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích a dalšími zákony.

V oblasti přenesené působnosti plní úkoly, které jsou mu uloženy zákony a je v tomto podřízen Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Pod správu Městského úřadu v Bakově nad Jizerou patří i tyto obce: Malá Bělá, Horka, Buda, Chudoplesy, Zvířetice a Podhradí. Přenesený výkon státní správy zajišťuje MěÚ v Bakově nad Jizerou i pro obce Bitouchov a Nová Ves.

load