Právník města

Právník města

Právník města zajišťuje komplexní právní agendu města, tvorbu právních předpisů, řeší přestupková řízení a poskytuje právní poradenství pro zastupitele, radu města, vedení města a zaměstnance města.

Hlavní činnosti:

  • připravuje, resp. kontroluje veškeré smluvní (právní) agendy města, zpracovává právní rozbory a stanoviska, poskytuje právní poradenství, aktivně sleduje změny legislativy, zastupuje město v soudních řízeních, sepisuje žaloby
  • tvoří právní předpisy, navrhuje obecně závazné vyhlášky a nařízení města včetně jejich kompletní evidence, dohlíží nad dodržováním OZV a eviduje oznámení o konání hudebních produkcí, tvoří návrhy vnitřních předpisů, popř. jejich změn
  • kompletně zastřešuje agendu přestupkového řízení (správní řízení), vykonává funkci předsedy v přestupkové komise, příp. člena komise pro projednávání přestupků
  • provádí dozor a poradenství při zadávání veřejných zakázek, je pravidelným členem hodnotících komisí, úzce spolupracuje s projektovým pracovníkem
  • vyřizuje žádosti o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a poskytuje součinnost odborům, pokud zpracovávají tyto žádosti za svoji agendu (OSŽP, SO, FO), vede evidenci všech žádostí o informace (za všechny odbory), kontroluje jejich zveřejnění dálkovým způsobem a dodržování lhůt dle zákona
  • provádí změny v agendě Registru práv a povinností
  • po právní stránce zajišťuje pořádání humanitární pomoci a finančních sbírek pořádaných městem
1.10.2018 19:44:04 | přečteno 1253x | magdalena.bulirova
load