Strážník a trestné činy

kamera 3

V prvních třech měsících letošního roku strážníci Městské policie Bakov nad Jizerou řešili čtyři případy v souvislosti s trestnou činností. 

První záležitost řešili strážníci v měsíci lednu na základě spolupráce s Policií ČR, která požádala o kontrolu okolí místa trestného činu, popisem pachatele. Strážníci podezřelou osobu nalezli a zadrželi na benzínovém čerpadle, kde muže předali hlídce Policie ČR. 

Ve druhém případě si hlídka při motohlídce v měsíci únoru všimla podezřelého motorového vozidla, které v ulici Husova zastavila. Při kontrole totožnosti řidiče bylo strážníky zjištěno, že muž nevlastní řidičské oprávnění, řídí vozidlo bez platné STK a pod vlivem návykové látky. Hlídka posádku vozidla zastavila a na místě předala hlídce Policie ČR. 

Hned druhý den strážník přijal oznámení občanky, které byl v obci Chudoplesy vypáčen zahradní domek, ze kterého pachatel odcizil její osobní věci, že vozidlo, které viděla na místě v den krádeže, se pohybuje opět v obci. Strážník ihned vozidlo vyhledal a zastavil. Pro podezření, že se jedná o pachatele krádeže, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si záležitost převzala do své kompetence. 

V měsíci březnu pak byli strážníci požádáni o prověření oznámení, že v Krátké ulici pobíhá na veřejnosti muž, který je pozitivní na onemocnění Covid 19 a má nařízenou karanténu. Strážníci provedli kontrolu místa, kde se jim muže podařilo na ubytovně zajistit a následně předat hlídce Policie ČR, která věc prověřuje jako podezření z trestného činu v době nouzového stavu.

Vzhledem k těmto okolnostem a k současnému nouzovému stavu, kdy stále častěji dochází ke slovnímu napadání strážníků, v souvislosti s výkonem jejich pravomocí a počaly se hromadit stížnosti občanů na nekorektní jednání strážníků, byly strážníkům zakoupeny profesionální osobní kamery, které v případě nutnosti provádějí zvukový a obrazový záznam z prováděného zákroku či úkonu. Toto oprávnění (pořizování zvukového, obrazového a jiného záznamu) strážníkům dává zákon 553/1991 Sb. o obecní policii v § 24b, odst. 1, a nedochází v tomto případě ani k porušení ustanovení nařízení GDPR.

Věřím, že všichni v této kritické době, kdy dochází již delší čas k omezením vyplývajícím z nařízení vlády, přečkáme společně tuto nelehkou situaci a hlavně si zachováme pevné nervy a lidskou tvář. Přeji všem spoluobčanům pevné zdraví a věřím, že v nejbližší době musí dojít k uvolnění vládních nařízení, a že se opět budeme setkávat na sportovních a společenských akcích.

 Aleš Konývka, ředitel MP

16.4.2021 10:47:02 | přečteno 452x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load