Zpráva o dopravní situaci ve městě

parkování

V Bakově nad Jizerou dne  27. 8. 2013

Obec Buda 

V rámci zklidnění dopravy v obci Buda byl dán návrh na instalaci zpomalovacího semaforu. Radou města byla schválena instalace, ovšem pouze ve stádiu přípravy s tím, že budeme vyčkávat možnosti získání financí v dotačním programu. V současné době máme schválenu instalaci DI PČR a SÚS. Čekáme na vyjádření Magistrátu města MB - odboru dopravy.

Obec Chudoplesy

V rámci dotačního programu firmy Škoda a.s. byl dán návrh na umístění aktivního zařízení na přechodu pro chodce, který byl radou města schválen a v současné době máme souhlasné vyjádření DI PČR. Na ostatní dvě vyjádření v současné době čekáme.

Obec Zvířetice 

Podán opakovaně návrh na umístění dopravní značky B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ a to omezená na 30 km/hod.  Jedná se o vytíženou a nejvíce používanou příjezdovou cestu k hradu kolem budovy Osadního výboru a knihovny a dětského hřiště. Tato dopravní značka již přišla schválena DI PČR. Čekáme na vyjádření Magistrátu města MB – odboru dopravy.

Bakov n. J.

  • ulice Boleslavská – Trenčín podán návrh na změnu dopravního značení u místní trafiky, kde dopravní značkou B29 – „Zákaz stání“ bude nahrazen B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento krok byl učiněn z důvodu značné nekázně místních řidičů.
  • ulice Smetanova – byl instalován informativní radar na příjezdu od benzínové pumpy. Radar měří rychlost přijíždějících vozidel cca u cedule s označením obce.

Radarové měření 

V rámci radarového měření rychlosti vozidel byla uzavřena zápůjční smlouva s MP Mladá Boleslav a v současné době máme již funkční (kalibrovaný)  radar a proškolené strážníky. Z důvodu výběru řádných dovolených strážníků bylo radarové měření provedeno pouze zkušebně jeden den a to s negativním výsledkem. Od měsíce září bude již prováděno měření v nepravidelných intervalech.
V současné době máme povoleno měřit v obcích Buda, Chudoplesy, Podhradí, Malá Bělá a v Bakově n J. v ulicích Boleslavská, Pražská a nově i Smetanova.
Ulice Linkova a Malá Bělá (komunikace s dopravním omezením 30 km/hod na příjezdu od Bítouchova) nebyly DI PČR schváleny.

I nadále pokračuje kontrolní činnost v místech, kde nás parkování vozidel trápí nejvíce, tj. ulice Boleslavská (před Galaxií a na Trenčíně), B. Němcové, Zahradní, 5. května a Smetanova.

Nově se objevil i nešvar parkování vozidel na travnaté ploše – veřejném prostranství v Jizerní ulici.

Ředitel Městské policie
Aleš Konývka

10.9.2013 7:31:37 | přečteno 1188x | magdalena.bulirova
load