Bakovská uzávěra versus návštěvníci volnočasového areálu

Volnočasový areál

Každá dopravní uzávěra způsobuje řidičům mnoho problémů a starostí. Nejinak je tomu i v Bakově nad Jizerou. 

Současná uzávěra, spojená s celkovou rekonstrukcí jedné z hlavních příjezdových komunikací do Bakova a průtahem ulic Žižkova, Husova a Boleslavská se dotýká zejména místních občanů, v této lokalitě bydlících. V této fázi je nutno podotknout, že tito občané jsou plně disciplinovaní, plně pochopili důležitost této rekonstrukce a k této situaci se postavili odpovědně. Svá vozidla parkují v místech, kde nikterak nebrání průjezdu objízdných tras a kolikrát musí parkovat i ve vzdálenějších místech od svého domu.

Zcela jiná situace nastává s návštěvníky volnočasového areálu, kteří nechtějí akceptovat nutnost dodržování přechodného  dopravního značení a svá vozidla chtějí zaparkovat co nejblíže sportovního areálu. Tak dochází k situaci, že vozidla parkují v Čechově ulici podél volnočasového areálu v místě, kde je parkování zakázáno přenosnou dopravní značkou B28 „Zákaz zastavení. Následně pak na parkovišti v Žižkově ulici, před hlavním vchodem do areálu, plně dokazují tvrzení, že dopravní značka B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ není zeď a přes tento zákaz vjíždějí na toto parkoviště. Je zarážející, že tito „sportovci“, a to i bakovští, musí dojet svým vozidlem až k areálu, ačkoliv o pár set metrů dále je parkoviště na Mírovém náměstí, které zeje zcela prázdnotou.

Co více dodat k tomuto jednání? Že ze služby konajícího strážníka se pak stává hromosvod různých výmluv a odůvodnění, proč zrovna „JÁ“ musím dojet vozidlem přes zákaz na uzavřené parkoviště nebo porušit zákaz zastavení, abych měl k bruslařské dráze blíže.

Každý řidič by si měl uvědomit, že uzávěry a s nimi související dopravní značení má svůj význam a svým jednáním může znepříjemnit či omezit činnost kohokoliv jiného. Z tohoto důvodu budou přestupky spáchané v souvislosti s tímto dopravním značením strážníky řešeny a řidiči budou muset počítat se „zvýšenými finančním náklady“ při parkování v těchto místech.

Aleš Konývka, ředitel MP Bakov n. J.


Náhradní parkoviště u Volnočasového areálu Neukáznění řidiči

Volnočasový areál

Volnočasový areál

 
Volnočasový areál

Volnočasový areál

 
Volnočasový areál

Volnočasový areál

 
Bakovské náměstí

Bakovské náměstí

 
 
31.3.2014 15:29:43 - aktualizováno 31.3.2014 15:32:32 | přečteno 462x | magdalena.bulirova
load