Máme políčeno na nepovolené odkládání odpadu

Černá skládka

Již dlouhodobě se města potýkají s občany, kteří odmítají akceptovat skutečnost, že jakýkoliv odpad z domácnosti musí být likvidován dle platných zákonů. 

Nejinak je tomu i v Bakově nad Jizerou. Velmi často se stává, že domovní netříděný odpad je občanem umístěn v kontejneru na tříděný odpad a nebo je pytel či části nábytku pohozen vedle těchto kontejnerů. V té horší variantě pak občan svůj odpad vyveze za město, kde jej pohodí „někde“ ve křoví nebo do příkopu u silnice, a tím v podstatě založí nepovolenou – černou skládku. Stejného přestupku se dopouštějí i podnikatelé či firmy, kteří svůj vyprodukovaný odpad mají likvidovat dle platného zákona a ne jej umisťovat ve veřejných kontejnerech. Nejen, že město musí vynaložit finanční prostředky na úklid tohoto nepořádku, ale občan se současně dopustí přestupku, za který může být potrestán pokutou v nemalé výši. 

Boj v této oblasti je velmi složitý a dokazování odhozeného odpadu je dosti problematické. Zákon o obecní policii však na tuto alternativu pamatuje a strážníci mohou pořizovat zvukové i obrazové záznamy přestupků. Proto je ve vlastnictví naší městské policie automatické záznamové zařízení, tzv. fotopast, které je umisťováno do těchto kritických míst, a jsou pořizovány záznamy, které pak strážníci vyhodnotí a následně provedou první kroky ke zjištění přestupce.

V současné době probíhá správní řízení s jedním z občanů, který byl zjištěn, při rozšiřování nepovolené skládky. V letošním roce bude zakoupena ještě jedna fotopast a obě budou namátkově instalovány v problémových lokalitách.

Aleš Konývka, ředitel MP

19.10.2015 9:55:56 | přečteno 543x | magdalena.bulirova
load