Pomoc spoluobčanům

Městská policie

Nejen represivní činnost, ale i pomoc spoluobčanům, je náplní práce strážníků městské policie. 

Počátkem měsíce dubna vyjížděli strážníci na základě telefonického oznámení do obce Chudoplesy,  kde se údajně pohybuje po vozovce zmatený muž. Při kontrole místa strážníci skutečně nalezli muže, který měl odřená kolena a obě ruce. Na dotazy strážníků odpovídal zmateně a chaoticky. Postupně se podařilo zjistit, že je pacientem PL Kosmonosy a že se ztratil na vycházce. Hlídka se telefonicky spojila s ošetřujícím lékařem a po dohodě muže převezla zpět do PL v Kosmonosích. 

Další událostí ve spolupráci se složkami IZS byl výjezd na základě oznámení občana na tísňovou linku RZS, který si stěžoval na zdravotní potíže s tím, že uvedl, že je v Bakově na nádraží, aniž specifikoval, zda na hlavním či městském. Na žádost operačního střediska police ČR strážníci vyjeli na kontrolu hlavního vlakového nádraží, kde skutečně nalezli muže, ležícího na perónu na lavičce. Při rozhovoru s mužem hlídka zjistila, že muž volal RZS s potížemi dýchání a celkové slabosti a strážníkům sdělil, že je s tímto onemocněním léčen a že požil i alkoholické nápoje. Strážníci ihned zpětně kontaktovali operační středisko policie ČR, že muž se nalézá na hlavním nádraží, a po kontrole životních funkcí vyčkali do příjezdu RZS, která si následně muže převzala a převezla k dalšímu ošetření do Klaudiánovy nemocnice.

Aleš Konývka
ředitel MP

23.6.2014 8:36:40 | přečteno 704x | magdalena.bulirova
load