Nález použité injekční stříkačky

Ve středu 19. října 2011 před osmnáctou hodinou přijal službu konající strážník oznámení o nálezu použité injekční stříkačky v parčíku v obci Chudoplesy. Strážník po obdržení oznámení provedl kontrolu parku, kde skutečně v uvedeném  místě použitou injekci nalezl.  Stříkačku strážník sebral a umístil do sběrného boxu. Stříkačka, stejně jako obdobný kontaminovaný materiál, se odevzdá i s kontejnerem  ve specializovaném zdravotnickém zařízení, kde je následně vše předáno k odborné likvidaci.

Je nutno připomenout, že při nálezu použité stříkačky, či jiného podobného materiálu, je nutné dodržet zásady bezpečného sběru a umístění těchto věcí tak, aby nedošlo ke kontaktu s osobou, která s tímto nálezem manipuluje. Velmi často mají lidé užívající drogy současně i některé z infekčních onemocnění (např. nejčastější  žloutenku) a mohlo by při nesprávné a neodborné manipulaci dojít k nakažení nálezce. Z těchto důvodů doporučujeme o nálezu vyrozumět strážníky městské policie, kteří mají na sběr a uložení potřebné vybavení.

Ředitel MP

Aleš Konývka

27.10.2011 18:57:37 - aktualizováno 27.10.2011 19:00:02 | přečteno 956x | magdalena.bulirova
load