Parkování ve městě

sněhová nadílka

Letošní zima svojí sněhovou nadílkou prověřila nejen připravenost našich domácností, ale i řidičské schopnosti nás řidičů.  

Ačkoli silničáři i pracovníci technické čety města dělali maximum při údržbě silnic, přesto byly některé dny komunikace sjízdné jen se značnými obtížemi.

S přibývajícím množstvím sněhu začalo ubývat parkovacích míst, což se projevilo i na činnosti strážníků Městské policie v Bakově nad Jizerou. I přes značnou toleranci strážníků muselo být v prvním měsíci tohoto roku řešeno 26 dopravních přestupků, kdy řidiči při parkování blokovali výhled z křižovatky, či parkovali na zákazech.

Jak si jistě každý z nás všiml, došlo v posledních letech ke značnému nárůstu počtu vozidel, parkujících v ulicích našeho města. Na mnohých místech se tím snížila průjezdnost komunikací, jinde řidiči parkují i na chodnících. Nejen, že tím způsobují problémy chodcům, zejména pak starším lidem a maminkám s kočárky, ale také ničí chodníky. Je potřeba si uvědomit, že město vkládá nemalé úsilí a prostředky na opravy a údržbu chodníků, které nejsou projektovány pro parkování vozidel.

Komise rady města pro bezpečnost a veřejný pořádek se již delší dobu zabývá otázkou, jakou formou vyřešit lepší a bezpečnější průjezdnost našich komunikací. Jednou z variant je vytvoření jednosměrných komunikací v některých ulicích, či odstranění dopravního značení upravujícího přednost v jízdě a zavedení pravidla přednosti vozidel přijíždějících zprava. V tomto ohledu bych přivítal spolupráci Vás občanů i návrhy možného řešení.

V souvislosti s parkováním ve městě bych připomenul, že zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá, jak a kde je povoleno parkovat vozidla.

Strážníci Městské policie v Bakově nad Jizerou budou, po skončení zimního období, tyto přestupky postihovat daleko přísněji a důrazněji než doposud. Je potřeba si uvědomit, že zásady způsobu parkování mají nejen zákonnou formu, ale i důvod zcela praktický. Při pakování na chodníku řidič brání chodcům, při parkování v křižovatce brání ve výhledu projíždějícím řidičům, při parkování v protisměru nevidí z řady zaparkovaných vozidel, apod.

Aleš Konývka, ředitel MP

Parkování

parkování na chodníku

parkování na chodníku

 
sněhová nadílka

sněhová nadílka

 
sněhová nadílka

sněhová nadílka

 
 
5.2.2017 19:36:37 | přečteno 379x | magdalena.bulirova
load