Parkování vozidel ve městě

parkování

Jak jste si, jako občané města Bakov nad Jizerou mohli povšimnout, neustále je řešena otázka parkování vozidel ve městě. Jak jsem již uvedl v únorovém vydání Bakovska, zaměřili se strážníci na špatné parkování vozidel a začali jejich řidiče postihovat. V této souvislosti mohu podotknout, že se problém parkování nepodařilo zcela vyřešit a tak bude ze strany strážníků probíhat důslednější kontrola parkování a jeho řešení.  

V této chvíli mi nezbývá, než citovat zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde veškerá problematika parkování vyjasněna a vybral jsem jen důležitá základní pravidla.

  • V §25, odst. 1) Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

  • odst. 3) je stanoveno, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

  • V §27, odst. 1) Řidič nesmí zastavit a stát:

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

  • V §39, odst. 4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky.
  • odst. 5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Za všechny tato přestupky je strážník Městské policie oprávněn udělit pokutu příkazem na místě až do výše 2.000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že při parkování vozidla se sice snažíme mít své vozidlo co nejblíže ke svému domu, ale současně můžeme způsobit situaci, kdy se komunikace stane neprůjezdnou pro vozidla svozu komunálního odpadu, sanitních vozů, vozidel hasičů apod., což může mít ve výsledku dalekosáhlé následky.

Ani vedení města není tato situace lhostejná a tak se na parkování více zaměří nejen strážníci městské policie, ale i město se bude snažit nalézt komplexní řešení v celkovém uspořádání dopravní obslužnosti v jednotlivých čtvrtích i ulicích.

Aleš Konývka, ředitel MP

Parkování ve městě

parkování

parkování

 
parkování

parkování

 
 
24.10.2017 15:55:45 - aktualizováno 24.10.2017 16:07:25 | přečteno 1203x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load