Strážník a odchyt zvířat

Odchycená zvířata

Nejen zjišťování přestupků a kontrolní činnost je denním chlebem strážníků Městské policie v Bakově nad Jizerou. Mezi další činnosti, kterými se strážníci zabývají, je odchyt psů a jiných zvířat. 

K této činnosti musel každý z našich strážníků absolvovat kurz na Vysoké veterinární a farmaceutické fakultě v Brně, kde po úspěšném složení zkoušky získal osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata.

V největší míře se strážníci zabývají odchytem volně pobíhajících psů po městě a blízkém okolí. Od začátku letošního roku do konce měsíce května bylo strážníky městské policie odchyceno celkem 25 psů. Z tohoto počtu bylo 24 psů úspěšně vráceno zpět ke svým majitelům. Do útulku v Lysé nad Labem byl odvezen 1 pes a v ostatních 3 případech se psa buď nepodařilo odchytit, nebo se pes již na uvedeném místě nenalézal.

Dále pak strážníci v 7 případech zjistili nebo vyjížděli na oznámení o uhynulé srnčí zvěři, která po zjištění přesného místa nálezu byla předána příslušnému mysliveckému hospodáři, který provedl jeho likvidaci, a jednou vyjeli na oznámení o uhynulém ptákovi, který byl předán k odborné likvidaci. Mezi kuriozity letos patřil odchyt dalších třech zvířat. Přímo v Bakově byl odchycen zlatý bažant, o kterého se přihlásil jeho majitel, který si ho od strážníků převzal. Kousek od města byla na kruhovém objezdu odchycena krůta, která byla následně umístěna u náhradního majitele, a poslední květnový den bylo v obci Buda v jedné ze zahrad nalezeno mládě kalouse ušatého, které strážníci odchytli a předali ornitologovi v minizoo při DDM v Mladé Boleslavi, a následně bude umístěno v záchranné stanici v Poděbradech.

 Aleš Konývka, ředitel MP

Odchycená zvířata

Odchycená zvířata

Odchycená zvířata

 
Odchycená zvířata

Odchycená zvířata

 
 
13.6.2018 14:35:11 | přečteno 508x | magdalena.bulirova
load