Parkování v Bakově

Parkování na chodníku

Již možná dost „ohranou písničkou“ je problematika parkování vozidel na komunikacích v našem městě. Jak jsem již psal o zhoršující se situaci v loňském roce, budou muset letos strážníci Městské policie v Bakově nad Jizerou přistoupit k tvrdším opatřením při zjištěných přestupcích. 

Jak je vidno, upozornění v místním měsíčníku ani upozornění umisťovaná strážníky na vozidla nepomáhají, a tak se od měsíce února budou strážníci této problematice věnovat. 

Znovu připomínám, že parkovat svá vozidla můžou řidiči pouze v místech, kde je to zákonem povoleno. Připomenu jen nejvýraznější přestupky, které musí strážníci řešit. Zákon 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič vozidla podle § 25, odstavec 1, písmeno a) nesmí parkovat v protisměru, následně v § 25, v odstavci 3), stanoví, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, dále pak v § 4/b ukládá řidiči řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na § 53, odstavec 2, kdo a jakým, způsobem může užívat chodník pro chodce a tedy zakazuje parkování na chodníku. V § 27 odstavci 1, písmeno d) pak zakazuje parkování vozidla v křižovatce a vzdálenosti 5 metrů od její hranice. Podle ustanovení § 4, písmene c) je povinen řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace, což v našem městě znamená dodržování ustanovení dopravních značek zákaz zastavení B28, zákaz stání B29, zákaz vjezdu B1 a B2, vodorovného dopravního značení (V12c – žlutá čára, V13a šikmé čáry).

V této souvislosti byla na vozidla, parkující na hlavních a páteřních komunikacích v měsíci lednu umístěna písemná upozornění na vzniklý přestupek a od poloviny měsíce února se strážníci budou tomuto problému věnovat intenzivněji dle litery zákona. O tomto problému pak bude jednat i komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, která by měla dát podnět radě města při řešení dopravní situace ve městě. S nárůstem soukromých i služebních vozidel ve městě se hromadí i stížnosti řidičů vozidel IZS (hasiči, záchranáři), vozidel služeb (řidiči autobusů, popeláři, zásobovači), ale i občanů, kteří nemohou bezpečně projet některými ulicemi, například ulicí Smetanova, Tyršova, Husova, Žižkova nebo Školní, kde dokonce nezodpovědní řidiči při míjení projíždějí částečně po chodníku.

Postupně se budou strážníci věnovat této problematice v ulicích celého města.

Aleš Konývka, ředitel MP


14.2.2020 6:56:51 | přečteno 609x | magdalena.bulirova
load