Vraky a odstavená vozidla v ulicích

STK

V poslední době se ve městě Bakov nad Jizerou počala objevovat odstavená vozidla, jejichž technický stav neodpovídá podmínkám provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o viditelný vrak, který se vyznačuje chybějícími podstatnými částmi vozidla, je jeho identifikace jednoznačná.

Mnoho z občanů však již neví, že vozidlem, které nesmí být odstaveno na pozemní komunikaci je i motorové vozidlo, u kterého od ukončení platnosti technické prohlídky uběhlo více než 6 měsíců. V těchto případech si dovolím citovat zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, který říká v § 16, odst 2) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen "vrak"), odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

V současné době ještě platí skutečnost, že platnost osvědčení o technické způsobilosti, jejichž platnost končí v době nouzového stavu mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, je prodloužena o dobu sedmi měsíců (článek 5 odst. 1 a 2, Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2020/698 ).

Jinak v obou těchto případech je vlastník komunikace oprávněn po marné výzvě provozovateli vozidla uvedená vozidla z komunikace odstranit a umístit v uzavřeném prostoru. Po uplynutí zákonné lhůty, ve které si provozovatel vozidlo měl vyzvednout, může vlastník komunikace vozidlo či vrak prodat ve veřejné dražbě nebo ekologicky zlikvidovat.

Veškeré náklady na všechny provedené úkony potom nese poslední provozovatel vozidla, zapsaný v evidenci motorového vozidla.

Aleš Konývka, ředitel MP


17.12.2020 18:28:37 | přečteno 214x | magdalena.bulirova
load