Nová povinnost pro chodce

MG 2330

Jak již bylo bylo uvedeno v tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR, od února letošního roku, kdy byla provedena novelizace zákona o silničním provozu (zák. 361/2000 Sb.), se jedno z opatření týká i chodců. Jedná se o chodce, kteří se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

Pro tyto chodce platí povinnost 

být označeni reflexními prvky, 

které na jejich přítomnost upozorní řidiče projíždějících vozidel.

Snad není nutno připomínat, že porušení této povinnosti může být policisty i strážníky řešeno udělením blokové pokuty. Než tato novelizace vejde do podvědomí občanů, budou strážníci naší městské policie na tuto skutečnost chodce upozorňovat a v rámci možností vybavovat reflexními páskami.

Aleš Konývka, ředitel MP

Video BESIP

www.ibesip.cz


22.3.2016 22:17:33 | přečteno 420x | magdalena.bulirova
load