Situace v dopravě

parkování v křížovatce

V měsíci dubnu začali strážníci Městské policie v Bakově nad Jizerou opět s pravidelnými dopravně bezpečnostními akcemi, zaměřenými na kontrolu dodržování rychlosti jízdy v obci.  

Letošní první měření rychlosti bylo plánováno ve dvou dnech. První den sice strážníkům nepřálo počasí, a tak se věnovali jiné náhradní činnosti. Druhý den se již strážníci vydali s laserovým měřičem rychlosti do ulice Husova, Smetanova, Pražská, do obce Buda a na Malou Bělou, kde celý den prováděli měření rychlosti. Při této první akci byly strážníky zjištěny tři přestupky, které byly řešeny na místě blokovými pokutami. Tyto bezpečnostní akce jsou plánovány i na další měsíce a budou opět probíhat v několika dnech.

Mimo nedodržování rychlosti jízdy v obci nás trápí i situace při parkování vozidel. Také na tyto řidiče se strážníci zaměří při svých pravidelných pochůzkách po městě a budou postihovat všechny zjištěné přestupky. V měsíci dubnu bylo zjištěno deset přestupků (na sedm vozidel byla vypsána písemná předvolání), z nichž byly dva řešeny blokovou pokutou a čtyři domluvou. Další 4 řidiči se na předvolánky ještě nedostavili.

Aleš Konývka, ředitel MP 

11.5.2016 15:42:20 | přečteno 408x | magdalena.bulirova
load