Tematická setkávání s rodiči splnila svůj účel

setkávání s rodiči

V rámci projektu Školka hrou za poznáním z programu OP VVV výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ spolufinancovaný Evropskou unií jsme realizovali několik setkání s rodiči za přítomnosti externích lektorů. 

dotace kopie

První akcí bylo milé příjemné setkání s paní ředitelkou Ing. Bc. Petrou Kremlovou a kolegyněmi z 1. stupně základní školy. Zájem ze strany rodičů o tuto přednášku nás potěšil. Rodiče získali základní informace o chodu školy, jejím rozvoji, plánovaných úpravách, nových učebnách. Postupně byla představena témata inkluze, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, genetická metoda čtení, písmo, prvky metody profesora Hejného, školská a žákovská rada. Rodiče zajímal průběh zápisu a připravenost na něj.

Další akcí byla profesionální přednáška paní doktorky Ivy Svárovské na téma Školní zralost. Obohatila nás o své poznatky z poradny, předvedla vhodné pomůcky pro předškoláky a především představila oblasti týkající se školní zralosti. Ochotně odpovídala na dotazy rodičů a předávala své zkušenosti ze speciálně pedagogické praxe.

Na třetí zajímavé a podnětné setkání se budeme těšit v květnu.

Dagmar Vlastová
ředitelka mateřské školy

Setkávání s rodiči

setkávání s rodiči

setkávání s rodiči

 
setkávání s rodiči

setkávání s rodiči

 
 
8.4.2017 10:42:08 | přečteno 389x | magdalena.bulirova
load