I Tymiška byla úspěšná v dotačním řízení

Mateřská škola TYMIŠKA o. p. s. úspěšně požádala v rámci Výzvy č. 02 16 022 o podporu školy formou projektu zjednodušeného vykazování - ŠABLONY pro MŠ a ZŠ 

Realizace projektu bude zahájena 1. 6. 2017 a potrvá 24 měsíců.

Výše podpory činí 379 313 Kč a je spolufinancována Evropskou unií.

Náš projekt s názvem „Objevujeme svět kolem nás“ je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na základní školy, podporu extrakulikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem je:

  • Poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům. Zajistit tak integraci do dětského kolektivu pro dvouleté děti.
  • Podpořit pedagogy v mateřské škole prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.
  • Podpořit profesní růst pedagogů - čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze.
  • Podpořit pedagogy v mateřské škole ve zvyšování zkušeností mezi pedagogy mateřských škol z různých škol v rámci ČR.
  • Rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů.
  • Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení faktorů spojených s nástupem dětí na základní školy.

Veronika Tymichová, ředitelka školy

14.3.2017 20:16:56 | přečteno 351x | magdalena.bulirova
load