Rozvoj matematické gramotnosti

matematika

V březnu 2017 se konala na Technické univerzitě Liberec informativní schůzka ředitelů škol a pedagogů ohledně projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ 

Cílem tohoto projektu je budování tzv. Společenství praxe. Jde se o propojení vysokoškolského terénu a školské praxe s podporou neziskového sektoru (META), dále o rozvoj oborů, klíčových kompetencí, mezipředmětových vztahů a to vše v kontextu RVP/ŠVP. Akademici a učitelé se budou pravidelně setkávat a společně na tomto projektu pracovat. Zástupci za univerzity v tomto projektu jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Technická univerzita v Liberci. Celý projekt je rozdělen do tří etap a bude probíhat v průběhu tří let.

Z naší základní školy byly pro tento projekt osloveny Mgr. I. Dvořáková a Ing. D. Stehlíková a budou se na něm podílet v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.

První pracovní setkání učitelů se již uskuteční 17. května na pedagogické fakultě UK v Praze.

Ing. Dana Stehlíková

 

21.4.2017 13:03:04 | přečteno 273x | magdalena.bulirova
load