Mateřská škola a spolupráce s partnery

V mateřské škole

Naše mateřská škola není pouze uzavřenou komunitou, vítá a rozvíjí spolupráci s mnoha partnery, kteří do jisté míry přispívají ke vzdělávání našich dětí.

Za jednu z hlavních a prvořadých priorit vedoucí ke spokojenosti dítěte považujeme vzájemnou spolupráci rodičů s mateřskou školou. Výjimečnost mateřské školy spočívá mimo jiné v každodenní přítomnosti rodičů v mateřské škole, což přispívá k pozitivnímu klimatu školy. Jsme si vědomy dominantní role rodiny v rozvoji dítěte, a proto se spolupráci s rodinou naše mateřská škola maximálně otevírá. 

Rodiče jsou průběžně informováni o dění v mateřské škole, seznamováni se vzdělávacím obsahem, postupy vzdělávání, jeho průběhu a výsledcích. Potřebné informace nabízíme také na společných třídních schůzkách, na individuálních setkáních v rámci konzultačních hodin.

Pravidelně rodiče informujeme o všech událostech prostřednictvím každodenních přímých kontaktů, i prostřednictvím informační nástěnky v šatně každé třídy a ve vestibulech jednotlivých pavilonů. Také naše pravidelně aktualizované webové stránky slouží jako zdroj informací. Od roku 2011 vydává naše škola vlastní časopis, který se stal mezi rodiči velmi oblíbený. Umožňujeme rodičům spolupodílet se na programu školy a jeho hodnocení formou jejich podnětů, nápadů a připomínek.

Podporujeme společně strávený čas rodičů a dětí. Za tímto účelem pořádáme společné akce. Některé jsou organizovány pravidelně každoročně a jiné se mění podle zájmu, situace a možností. Motivujeme rodiče k aktivnímu zapojení do projektů školy. Snažíme se, abychom nepracovali vedle sebe, ale především spolu, aby z komunikace mezi učitelkou a rodičem bylo vždy patrné, že učitelka má k dítěti pozitivní vztah a záleží jí na tom, aby se dítě v MŠ dobře cítilo a bylo zde spokojené. Diskrétnost a ochrana soukromí rodiny ve svěřených vnitřních záležitostech je samozřejmostí. Nabízíme odbornou literaturu, organizujeme setkání s odborníky – psychologem, pediatrem, logopedem.

Cílem spolupráce je i nadále zapojovat rodiče při organizaci společných akcí, motivovat k spoluúčasti na projektech školy a využívat profesních dovedností rodičů. Prostřednictvím vstřícné a respektující komunikace s rodiči napomáhat k rozvoji jednotlivých dětí.

V letošním školním roce nabízí pro děti a jejich rodiče naše školka celoroční projekt „Rodina spolu“. Projekt je určen pro všechny šikovné rodiny, které si chtějí užít radostně a pestře společný čas, zdokumentovat si vše potřebné, předvést kamarádům ve školce, co všechno společně zažili, a později mít na co vzpomínat. Cílem projektu je, aby rodina společně trávila čas, prožila radost a zábavu, posílila vzájemné vztahy. Rodina během roku společně plní úkoly, zaznamenává své zážitky a získává razítka. Každá rodina vyhrává, jelikož společně strávený čas je největší výhrou! V závěru na každou rodinu čeká malé překvapení.

Spolupráce naší mateřské školy a základní školy v našem městě je na velmi dobré úrovni. Návštěva „školáčků“ v základní škole, ve třídě prvňáčků a ve školní družině se uskutečňuje již před zápisem do základní školy. Děti tak mají příležitost seznámit se s prostředím jejich budoucího školního života. K zápisu do základní školy bývají pravidelně zvány i učitelky z mateřské školy. Navštěvujeme koncerty a divadelní představení, která pro nás připravují děti ze základní umělecké školy. Velmi milé jsou pro nás spontánní návštěvy dětí z bakovské základní školy u nás v mateřské škole.

Naším cílem je výraznější propojení a návaznost předškolního a základního vzdělávání v našem městě např. formou seznamování a diskuse nad Rámcovým vzdělávacím programem, Školním vzdělávacím programem obou škol s kolegyněmi ze základní školy, formou návštěv učitelek základní školy.

Zřizovatel naší školy, Město Bakov nad Jizerou, nám svým velmi vstřícným přístupem umožňuje vytvářet nadstandardní podmínky pro výchovu a vzdělávání našich dětí. Podle potřeb a zájmu zřizovatele připravujeme s dětmi vystoupení pro veřejnost, pravidelně navštěvujeme Dům s pečovatelskou službou, Městskou knihovnu a příležitostně další instituce ve městě. Zúčastňujeme se výstav a akcí pořádaných městem. Bakovskou veřejnost o dění v MŠ informujeme v měsíčníku Bakovsko, prostřednictvím webových stránek i našeho časopisu. Úspěšně spolupracujeme také se sportovním klubem Bike Ski Bakajda.

Všem našim partnerům patří velké poděkování za aktivní a přínosnou spolupráci.

Pro dnešek se s Vámi loučíme. Uvidíme se 1. adventní neděli na bakovském náměstí, kdy se společně potěšíme vánočními písničkami.

P.S.
A snad Vás ještě navíc potěší stromek na náměstí, který se chystáme vyzdobit svými výrobky.
Kolektiv MŠ Bakov nad Jizerou

Ve školce je živo

V mateřské škole

V mateřské škole

 
V mateřské škole

V mateřské škole

 
V mateřské škole

V mateřské škole

 
V mateřské škole

V mateřské škole

 
V mateřské škole

V mateřské škole

 
 
16.11.2017 6:24:39 | přečteno 543x | magdalena.bulirova
load