Šablony ve školce

Šablony ve školce

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ I“ a touto formou čerpá dotace financované Evropskou unií. Náš projekt „Školka hrou za poznáním“ je realizován již druhým rokem. 

Díky němu byla vytvořena pozice školního asistenta v mateřské škole, který je nápomocen jako personální podpora. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Mezi další možnosti využití jsme zvolili zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání v oblasti inkluze, čtenářské a matematické pregramotnosti, osobnostně sociální rozvoj a prevence výslovnosti. Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého a průběžného vzdělávání. Z projektu jsme si zvolili i možnost sdílet zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem všech těchto aktivit bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi. Největší váhu ale klademe na spolupráci s rodinou, a proto jsme uspořádali v rámci Šablon několik setkávání rodičů s různými lektory – např. s dětským psychologem Václavem Mertinem, klinickou logopedkou Sandrou Janečkovou, speciálním pedagogem Janou Štěpánovou a Ivou Svárovskou. K usnadňování přechodu dětí z mateřské školy do základní školy přispělo také setkání s ředitelkou školy a pedagogy 1. stupně základní školy.

Příští rok se budeme opět snažit uspět se svým novým projektem a aktivity projektu „Šablony II“ brát jako příležitost posunout školu dopředu.

Jana Mlynková, zástupkyně ředitelky MŠ


Šablony ve školce

Šablony ve školce

Šablony ve školce

 
Šablony ve školce

Šablony ve školce

 
Šablony ve školce

Šablony ve školce

 
Šablony ve školce

Šablony ve školce

 
 
15.5.2018 21:30:33 | přečteno 288x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load