Zábavné učení v přírodě

Učíme se v přírodě

Vloni jsme ke Dni stromů měli velký čtrnáctidenní projekt Strom. Letos jsme se zabývali životem v lese. A protože se stále držíme hesla, že o přírodě se má učit v přírodě, podnikli jsme cyklovýpravu za poznáním na Klokočku a do Lovotína.

Na okraji lesa jsme si řekli, co tvoří les, a zahráli si hru „Kdo jsem?“ (např. vraní oko čtyřlisté, prase divoké, mravenec, bedla jedlá,…). Pak jsme vjeli do lesa a stali se průzkumníky. Do kelímkových lup jsme si zpod větví, listí a kořenů nasbírali bezobratlé živočichy (slimáky, larvy brouků, housenky, lýkožrouta, „breberky“ z duběnky,…), určovali je podle klíče a pozorovali. Princip feromonového lapače jsme pochopili při hře na lýkožrouty. Cestou na Klokočku jsme si ukázali kaliště, posed, stromky ošetřené proti okusu, oplocenku, lesní značky (bílé a červené pruhy) a vysvětlili si, že je tato přírodní rezervace chráněná kvůli popelivce sibiřské. U studánky jsme hráli hru, při které vznikne potravní síť. Polepili jsme se obrázkem živočicha, rostliny nebo houby a provázkem jsme se propojovali s tím, kým se živím nebo kým jsem požírán. Skvěle bylo vidět, jak je potravní rovnováha lehce narušitelná.

U maníkovické hájovny jsme si při hře Na jeleny ukázali, jak dochází k nárůstu a úbytku zvěře v lesích přirozeným způsobem bez zásahu člověka. Pak už jsme lesem přejeli do Nové Vsi, u paní učitelky si opekli buřty a tím završili přírodovědnou cyklovýpravu.

Děkujeme Evě Stebelské za spoustu nových informací a „vychytané“ hry s ekologickou tematikou.

čtvrťáci z Berušek

Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě

 
Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě

 
Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě

 
Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě

 
 
16.11.2017 7:57:21 | přečteno 205x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load