Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky města a jeho organizačních složek. V aplikaci můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší orientaci jsou příspěvky tříděny do jednotlivých kategorií. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Kanalizace Malá Bělá
Vilém Najman  |  23.8.2022 8:05:57
Dobrý den,
jak to vypadá s kolaudací a následným připojením na novou kanalizaci? Hovořilo se o průběhu srpna a stále nic.
Děkuji Najman
Odpověděl: Lubomír Peroutka, Vedoucí odboru stavebního a ŽP | 31.8.2022 16:24:29
Necelé tři měsíce, červen, červenec a část srpna probíhaly přípravy na kolaudaci stavby kanalizace (administrativní podklady  a odstraňování nedostatků). Nyní probíhá kolaudační řízení (žádost podává VaK Mladá Boleslav a.s.).

Předpokladem je, že během měsíce září bude dokončeno kolaudační řízení a kanalizace bude, ač se zpožděním proti termínu uvedeném v dopise, uvedena do provozu.

Kolaudace stavby je v kompetenci vodohospodářského úřadu, Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru životního prostředí. 

Toto sdělení je zveřejněno na základě konzultace s pracovníky VaK Mladá Boleslav a.s.
IP: xxx
umístění zrcadla v křižovatce ul. Jungmannova a Palackého
Jana Červinková  |  14.7.2022 9:38:04
Dobrý den,
zvažuje město umístění zrcadla na křižovatku ulic Jungmannova a Palackého? Po změně přednosti v jízdě je křižovatka nepřehledná, zejména při pokračování v jízdě ulicí Jungmannova ve směru od železniční zastávky. Je nutno najet až do křižovatky, aby bylo vidět, zda nepřijíždí auto po hlavní silnici od školy.

Dotazem na odboru dopravy MMMB bylo zjištěno, že z dopravního hlediska umístění zrcadla nic nebrání.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Jana Červinková
Odpověděl: Aleš Konývka, Ředitel městské policie | 9.8.2022 7:32:21
Změna dopravního značení a předností v jízdě na této křižovatce byla provedena na základě požadavků SDH. Celá situace byla projektována a následně posouzena všemi dotčenými orgány, tedy i policií ČR dopravním inspektorátem. V jejich vyjádření nebylo uvedeno, že by bylo potřeba umístit do křižovatky dopravní zrcadlo.
Postřik chodníků proti plevelům
Eduard Jeníček  |  12.7.2022 23:01:09
Dobrý den,
všiml jsem si, že právě probíhá postřik proti plevelům (veřejné chodníky u rodinných domů) v Bakově nad Jizerou. Prosím o informaci, jaký konkrétní herbicid je k postřiku používán ?

Děkuji

E. Jeníček
Odpověděl: Mgr. Pavla Lukešová, Životní prostředí | 13.7.2022 11:33:19
V současné době používáme ve městě k likvidaci plevelů přípravek Gallup Super 360. Aplikaci provádí technická četa pod dohledem vedoucího TČ, pana Vrabce, který má oprávnění pro práci s herbicidy.
Svatba
Václav Brzobohatý  |  11.6.2022 22:52:59
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat,zda je možnost zarezervovat si část volnočasového areálu s chatkami a kioskem na jeden víkend v srpnu.
Rádi bychom tyto prostory využili k uzavření sňatku. Pokud je možnost využít i chatky k přespání,rádi bychom ji též využili. Děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý den, kontaktujte prosím přímo manažerku Volnočasového areálu, paní Danielu Pěničkovou 703 486 669.
Historické studny s pumpou
Robert  |  17.5.2022 8:19:19
Dobrý den, neuvažuje se prosím o opravě a obnově některé z historických studen v Bakově? Případně je nějaká pumpa funkční? Zajímá mě, prosím, zda se taková varianta vůbec projednává a někdo z města nad ní přemýšlí. Osobně si myslím, že v době nouze může mít veřejná studna vliv na průběh dění ve městě, i kdyby voda nebyla doporučená k pití. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Pavla Lukešová, Životní prostředí | 7.6.2022 13:59:31
Dobrý den. Město provedlo inventarizaci studní, které má v majetku. V současné době však není kontrolována jejich funkčnost, stav hladiny vody, ani kvalita vody.
frézování zachovalého asfaltu v Čechově ulici
Jiří Sedláček  |  27.5.2022 12:26:52
Dobrý den, vůbec nerozumím hospodaření města, když dnes (27.5.) nechá vyfrézovat krásný nepoškozený asfalt v Čechově ulici, aby byl vzápětí položen nový. Foto mám. Myslel jsem, že bude oprava sítí. Tohle nechápu, vyhozené peníze. Jsem zvědav, kdy se třeba opraví povrch v blízké Nerudově ulici.
Dobrý den,
předkládám vyjádření odboru správy majetku města a investic:

Po výstavbě a pokládce povrchů došlo k viditelnému poškození obrusné vrstvy, resp. k propadům po plynových přípojkách. Proto zástupci města požadovali celoplošnou opravu jednoho pruhu vozovky, a to provedenou v reklamačním řízení, na náklady zhotovitelské firmy. Tudíž v žádném případě nejde o vyhozené peníze. Ba právě naopak!

Další opravy lze naplánovat až v momentě, kdy budou reálně schválené peníze na projekty, provedena další rozpočtová opatření a budeme znát informace z dotačních programů.
Zastávka Bakov nad Jizerou Pražská
Kryštof Honc  |  14.5.2022 15:41:24
Dobrý den, nevím jestli je to ve vašich silách ale opravdu by to ulevilo spoustu lidem hlavně těm starším.Chci se zeptat zda by bylo možné na zastávkách Bakov Pražská postavit nějaké menší lavičky, protože autobusy mají často zpoždění a některým lidem může dělat problém delší dobu stát.
Děkuji za odpověď.
Kryštof Honc
Dobrý den pane Honci,
dle sdělení vedení města je plánováno zajištění přístřešků, včetně sezení. Do čekáren budou přemístěny lavičky z náměstí, kde je plánována jejich výměna.
sdílená kola
Vilém Najman  |  5.5.2022 7:27:26
Dobrý den,
chci se zeptat proč již nejsou v našem městě a místních částech k dispozici sdílená kola?
Děkuji najman
Dobrý den pane Najmane,
tato problematika byla řešena na jednání rady města dne 2. března 2022 a vzhledem k malému vytížení a nerentabilnosti projektu nebyla smlouva se společností nextbike Czech Republic s.r.o. na projekt sdílených kol prodloužena.
Hypermarket
Jana Brzobohatá  |  8.2.2022 19:43:39
Dobrý chtěla bych se zeptat jestli se tady v Bakově staví Hypermarket Norma? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
dle vyjádření stavebného odboru bylo na stavbu obchodu vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení stavby.

Nejedná se přímo o "hypermarket", ten má jiné parametry. Stavba nebyla zatím zahájena. Dotaz na provádění stavby je potřeba směřovat k investorovi stavby obchodu (zdali a kdy bude stavět). Investorem může být i jiná společnost než uvádíte.

Ve smyslu stavebního zákona zatím nikdo neoznámil započetí stavebních prací.
kontrola dodržování opatření COVID - 19
Karel Hubáček  |  26.10.2020 13:31:07
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda bude někdo kontrolovat vládní nařízení v souvislosti s pandemií COVID - 19 tj. konzumaci alkoholických nápojů na veřejném místě v obci Malá Bělá. Děkuji Hubáček
Odpověděl: Radim Šimáně, Starosta města | 27.10.2020 7:06:43
Vážený pane Hubáčku,
městská policie má v rámci své činnosti, denních plánů a úkolů, krom jiného, dohlížet právě na dodržování vládních nařízení v souvislosti s COVID-19, včetně konzumace alkoholických nápojů. O tomto víkendu nebylo ve služebních hodinách hlídky zjištěno porušení těchto nařízení, nicméně dle Vámi zaslaného dotazu soudím, že tomu tak nebylo. Proto se městská policie ještě více zaměří na exponované lokality.
Děkuji za Váš podnět a opatrujte se.

Radim Šimáně
load