Za klokočskými zvířátky

,, ZA KLOKOČSKÝMI ZVÍŘÁTKY " je název projektu, který by chtělo město Bakov nad Jizerou (mimo jiné i za finanční pomoci Středočeského Fondu  sportu, volného času a primární prevence) realizovat. Projekt zahrnuje koncepci vybudování pohybově informační stezky pro děti a dospělé. Stezka dlouhá cca 2 km poskytne zábavu nejen pro děti, ale i dospělé. Bude přístupná celoročně zdarma a její součástí budou informační tabule a dětská zastavení.

Stezka je koncipována jako průvodce lesem se zajímavými zastaveními, na kterých jsou připraveny pohybové a naučné úkoly pro děti a dále informace o úpravně vody a podzemních vrtech, o místním klokočském lese, o Národní přírodní památce Rečkov a další zajímavé údaji pro dospělé.

Partnery a účastníky projektu jsou

1) Město Bakov nad Jizerou

  • pomoc při sestavování projektu, finanční spoluúčast, realizace některých prvků stezky již vroce 2009 (např. oprava pomníku a informační cedule, včetně posezení pro cyklisty)
  • příprava dotační žádosti zeStředočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

2) Mateřská škola v Bakově nad Jizerou

  • příprava zastavení pro děti, výroba zvířátek zkeramiky, spolupráce srodiči a dalšími obyvateli města

3) Vodovody a kanalizace a.s., úpravna vody Rečkov

  • původní myšlenka stezky, finanční spoluúčast, příprava informací o úpravně vody, podzemních vrtech a dalších zařízeních potřebných pro dodávky pitné vody, Muzeum, historické čerpadlo, osobní účast některých zaměstnanců při realizaci a udržování stezky

4) Lesy ČR s.p.

  • činnost lesního pedagoga, finanční spoluúčast, dodání přírodního materiálu, úprava stezky, informace o lese a hospodaření vněm

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je vybudování pohybově informační stezky pro děti a dospělé, na které se formou hry dozvědí děti mnoho informací o lese a jeho zvířátkách i o tom, jakým způsobem se mohou v lese chovat. Pro dospělé budou připraveny nejen informace o lese, ale také o čerpání pitné vody z místních vrtů a o její úpravě, včetně historie, dále pak o existující Národní přírodní památce Rečkov ve správě SCHKO Kokořínsko.

PŘÍNOS A VÝZNAM PROJEKTU

V projektu jde o spolupráci několika partnerů, kteří jsou svým zaměřením z různých aktivit života, nicméně v rámci tohoto projektu se vhodně doplňují a vytvářejí kompletní pohled na život v dané lokalitě, ať již z pohledu lesa a lesního hospodáře, subjektu, který pečuje o pitnou vodu a její zdroje, které jsou v dané lokalitě významné (klokočská voda je jedna z nejkvalitnějších vod v České Republice dodávaná do vodovodní sítě), subjektu ochrany přírody a krajiny a města, které zajišťuje všestranným způsobem potřeby svých obyvatel (v daném případě i ve spolupráci s mateřskou školou, která má prostřednictvím dětí značný vliv na chování místních obyvatel, zejména rodin s dětmi).

Za klokočskými zvířátky

Za klokočskými zvířátky

Za klokočskými zvířátky

 
 
16.4.2010 11:16:00 - aktualizováno 10.8.2010 11:51:39 | přečteno 1017x
load