Ceník pohřebišť

hřbitov   ilustrační foto

Město Bakov nad Jizerou stanovilo kalkulaci ceny za nájem pozemků pro hrobová místa a ceny za služby související s nájmem hrobového místa.

Celkovou cenu tvoří dvě položky:

  • Nájem za hrobové místo – skutečná pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbívání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomníček, špalky, kolumbária)

  • Služby spojené s nájmem – likvidace odpadu, úklid, vodné, opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence a další administrativa.

Dne 13. 03. 2023 byl usnesením Rady města schválen Nařízením města č. 2/2023ceníknovýpro rok 2023 s platností od 01. 04. 2023.

Současně považuji za důležité informovat nájemce hrobových míst na veřejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou na skutečnost, že Město Bakov nad Jizerou dotuje provoz na pohřebištích více jak 50%.


Položka

Městský hřbitov

Katolický hřbitov

Poznámka

Nájem za hrobové místo

15 Kč
za m2/rok
15 Kč
za m2/rok

Skutečně pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbívání
(jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomníček, špalky)

Služby spojené s nájmem
hrobového místa

40 Kč
za m2/rok
40 Kč
za m2/rok

Likvidace odpadu, úklid, vodné, správa hřbitova, opravy, evidence smluv atd.

Pronájem okénka v kolumbáriu

55  Kč/rok

---

 

Jednorázový poplatek
za nové okénko kolumbária

2.000Kč

---

 

Uložení urny do společné hrobky

500Kč

500Kč

 Za každou uloženou urnu


Dokumenty:

Nařízení města, kterým se stanovují ceny služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou
14.3.2019 11:07:38 - aktualizováno 5.4.2023 15:08:11 | přečteno 2025x | magdalena.bulirova
load