Informace a výzva pro návštěvníky hřbitovů

hrob

Město Bakov nad Jizerou, jako provozovatel Městského a Katolického hřbitova v Bakově nad Jizerou, má mimo jiné i povinnost zveřejňovat na místech a způsobem obvyklým (webové stránky, vývěsky u hřbitovů) informace o neuzavřených smlouvách k jednotlivým hrobovým místům, neboť užívat je lze pouze na základě smlouvy o nájmu a služeb s tímto souvisejících. 

Tato smlouva musí mít písemnou formu a uzavírá se na dvanáct let. V případě, že uživatelé hrobových míst novou smlouvu neuzavřou, pak právo užívání zaniká. I v tomto případě (kde právo užívání zaniklo) je seznam těchto hrobových míst zveřejňován na webových stránkách i na vývěskách u hřbitovů.

Vyzýváme a žádáme návštěvníky hřbitovů, aby věnovali těmto výzvám a informacím zvýšenou pozornost. Pokud byste měli jakékoliv informace k identifikaci oprávněného nájemníka, neuzavřených smluv či již zaniklých hrobových míst, obraťte se na Městský úřad Bakov nad Jizerou, správa hřbitovů:

případně můžete nájemníka (popř. jeho příbuzné či pozůstalé) sami vyzvat či informovat.

Děkujeme za spolupráci.

Miroslava Pavlíková
referent správního odboru
27.7.2016 14:51:01 - aktualizováno 16.4.2021 7:38:16 | přečteno 782x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load