Slovo starosty - září 2016

2016-09

Vážení spoluobčané, 

v červnovém vydání tohoto zpravodaje jsem se zmínil o záměru města na vyhotovení studie, vizualizace a dokumentace řešící koncepci našeho Mírového náměstí, při jehož realizaci bychom rádi spolupracovali s Vámi občany.

Rozpočet města s finanční částkou pro tento účel počítá, po prázdninách již také máme, takže se do toho budeme moci společně pustit.

Zdůrazňuji prosím, že v tuto chvíli nejde o stavební realizaci, nýbrž o vypracování podkladů pro zadání vyhotovení projektové dokumentace. A že s tím bude spojeno trochu více práce? To bude! Nicméně náměstí si to zaslouží a společně se můžeme podílet na revitalizaci a obnově místa, ke kterému máme všichni svůj vztah.

Ač si možná někteří položíte otázku „ Co se s tím náměstím bude dělat a proč?“, s vlastním dovětkem „Vždyť je pěkné!“, tak věřte, že názorů a komentářů k náměstí jsme od občanů, ale i od ostatních návštěvníků Bakova měli v poslední době více než dost a musím konstatovat, že společným průsečíkem většiny bylo – „Náměstí není úplně v dobré kondici – NĚCO BY TO POTŘEBOVALO!?“

Což jen potvrdilo úvahy zastupitelů při tvorbě a schvalování rozpočtu a správnost zařazení této položky do příslušné kapitoly rozpočtu.

Namátkou zmíním heslovitě některé připomínky (prosím nikoho nechci ovlivňovat – jedná se o skutečné zpětné vazby a možná máte podobnou představu):

Náměstí „není centrem“ Bakova, byla by dobrá nějaká vodoteč, nový mobiliář, přístřešek – altán, osvětlení, pořádání kulturních a společenských akcí, zeleň, povrchy – dlažba, kostky, vánoční strom, propojení moderního a historického vzhledu a další a další.

Samozřejmě je potřeba brát v úvahu, že jsou přání a jsou možnosti.

Proto také jednáme s externími společnostmi, které nám pomůžou zastřešit procesy příprav po potřebnou soutěž, včetně „pracovního“ setkání s těmi z Vás, kteří budete mít o tuto záležitost zájem.

Berte prosím tento článek jako aviso o započetí příprav výše zmíněného záměru a aviso na možné první společné setkání, na které Vás již nyní srdečně zvu a o kterém budeme včas informovat v dostupných informačních kanálech a médiích města (Bakovsko, rozhlas, web města, FCB města).

Těším se na společná setkání a vzájemnou spolupráci na této zajímavé práci, týkající se srdce našeho města.

Radim Šimáně, starosta města

7.10.2016 19:44:15 | přečteno 449x | magdalena.bulirova
load