Slovo starosty 2018

Slovo starosty - prosinec 2018

Město Bakov nad Jizerou

Vážení spoluobčané,

tak nám ten rok opět nějak moc rychle utekl. Rok „osmičkový“, rok 2018, se nesl především ve znamení významného výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu, ale i ostatních „osmičkových“ milníků v naší historii.

28.12.2018 11:47:47 | přečteno 402x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - listopad 2018

IMG 9224

Vážení spoluobčané, 

ustavující Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou, konané ve středu 31. 10. 2018 zvolilo nové vedení města pro období let 2018 – 2022. Jeho jmenovité složení naleznete na následující stránce tohoto zpravodaje, na webových stránkách a v usnesení z jednání zastupitelstva vyvěšeného na úřední desce a vývěskách města a jeho místních částí.

19.11.2018 14:07:24 | přečteno 369x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - říjen 2018

volby

Vážení spoluobčané,

podzim je v plném proudu a komunální volby do zastupitelstev města a obcí pro období 2018 - 2022, samozřejmě včetně Bakova nad Jizerou, jsou již minulostí. Volební účast u nás byla cca 53%, tj. vyšší než celorepublikový průměr a za to Vám všem, kteří přišli do volebních místností, patří velké poděkování (bližší volební statistiky jsou uvedeny v rubrice volby 2018)

22.10.2018 8:19:14 | přečteno 358x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - září 2018

2018-09

Vážení a milí spoluobčané,

toto číslo našeho Bakovského zpravodaje dostáváte do ruky přesně na přelomu léta a podzimu. Možná, že dokonce bude vhozeno do schránek ještě v létě, ale ze schránky jej vyzvedneme až na podzim.

20.9.2018 12:02:26 | přečteno 351x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - červenec 2018

2018-07

Vážení spoluobčané, 

stejně jako každý rok, tak i v letošním roce proběhlo setkání vedení města s občany místních částí přímo v budovách osadních výborů. 

30.7.2018 | přečteno 321x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - červen 2018

2018-06

Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do ruky červnové vydání našeho zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle přichází léto. V letošním roce dle klimatických podmínek „léto“ již téměř dva měsíce trvá a při pohledu z okna na vyprahlé záhony a vysušené trávníky to vypadá jak v leckterých klasických přímořských destinacích. Jen to moře chybí.

28.6.2018 18:39:30 | přečteno 329x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - květen 2018

2018-05

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v březnovém čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o vypsání výběrového řízení projektu Marketingové identity města Bakov nad Jizerou, jehož cílem bylo získat propagační strategii, moderní logo, jednotnou grafickou identitu i multijazyčný informační portál pro zviditelnění našeho regionu v rámci ČR i zahraničí.

24.5.2018 22:51:18 | přečteno 306x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - duben 2018

2018-04

Vážení spoluobčané,

 v minulém čísle zpravodaje Bakovsko jsem Vás informoval o zpracování Strategického plánu a rozvoje města Bakov nad Jizerou na období let 2018 – 2028. K dnešnímu dni proběhly veškeré aktivity potřebné pro vyhotovení analytické části plánu, včetně swot analýzy, která je shrnující kapitolou této části a která je zpracována za všechny tematické oblasti dohromady a je členěna do 4 kategorií:

20.4.2018 | přečteno 503x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - březen 2018

uvodni foto

Vážení spoluobčané a milí čtenáři, 

jaro je již konečně tady a s jeho nástupem téměř neodmyslitelně souvisí aprílové „otevírání“ bran hradů a zámků. Týká se to samozřejmě také naší historické dominanty zříceniny Zvířetice.

28.3.2018 23:00:24 | přečteno 669x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Slovo starosty - únor 2018

2018-02

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Nepřestávám se divit, kolik administrativy městům a obcím každý rok přibývá. Kolik agendy musí v rámci přenesené působnosti a samosprávy zajišťovat, co vše je potřeba řešit a jaké nařízení dodržovat.

16.2.2018 10:09:02 - aktualizováno 16.2.2018 10:09:34 | přečteno 345x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
16.2.2018 10:11:25 | přečteno 345x | magdalena.bulirova
load