Slovo starosty - červen 2018

2018-06

Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do ruky červnové vydání našeho zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle přichází léto. V letošním roce dle klimatických podmínek „léto“ již téměř dva měsíce trvá a při pohledu z okna na vyprahlé záhony a vysušené trávníky to vypadá jak v leckterých klasických přímořských destinacích. Jen to moře chybí.

Léto tedy vítat nebudeme, protože je již v plném proudu, ale na zasloužené dovolené a prázdniny se zajisté již všichni těšíte a říkáte si – „už aby to bylo“!

Ještě než dětem v tomto školním roce naposledy zazvoní a dospělí odloží služební telefony a počítače, vypnou budíky a slova „práce a zaměstnání“ nebudou chtít chvíli slyšet, předám Vám některé další informace o dění ve městě.

  • S maximálním možným nasazením pokračujeme v přípravách stavebních úprav Základní školy v podobě výstavby nových šaten a nástavby v podobě potřebných kmenových učeben – o této záležitosti, resp. o tom zda se nám podaří vše připravit k realizaci, fázích a průběhu realizace záměru samotného Vás budeme informovat téměř on-line na všech dostupných informačních kanálech města a ZŠ, neboť se to týká většiny z nás a především našich dětí – sledujte prosím průběžně webové stránky města a ZŠ, příp. facebook
  • V minulém čísle zpravodaje jsem zmínil projekt Marketingové identity města. Tento dlouhodobý projekt pokračuje dále ve svém procesu a na květnovém jednání Zastupitelstva města, byly představeny konkrétní výstupy, včetně podoby nového loga a motta. Nyní bychom rádi představili návrh jejich podoby široké veřejnosti. Kdy? V rámci večera Bakova nad Jizerou, který se uskuteční v pátek 27. července na našem náměstí ve večerních hodinách a který vyvrcholí letním kinem a promítáním vybraného celovečerního filmu (předpokládáme českou komedii „ Dvě nevěsty a jedna svatba)
  • Nyní pouze trochu poodtajním směr a cestu strategie a vizualizace – Bakov nad Jizerou leží mezi Máchovým krajem a Českým rájem a je jakýmsi rozcestím….
  • Více při našem společném setkání v červenci na náměstí – přijměte prosím pozvání, srdečně zvu
  • O bližší informace jak tvorba projektu pokračuje, jsme opět požádali jeho zhotovitele Mgr. Vojtěcha Dvořáka (viz. následující článek)
  • Vodní plocha VČAS – jsou vedra a dle předpovědi by měli trvat dále a v takovém počasí přijde trocha osvěžení vhod. Tím lépe, když je po ruce nějaká vhodná vodní plocha k vykoupání. Vodní plocha ve volnočasovém areálu se nabízí úplně automaticky, ale také téměř automaticky v letních měsících bojujeme s kvalitou vody ke koupání.
  • Letos již od dubna provádíme za pomoci pracovníků města (technická četa, správce areálu, brigádníků), dobrovolníků ( SDH, Rybáři) pravidelnou údržbu vodní plochy, zejména pak výlov shluklé řasy na vodní hladině. Vyloveno, naplněno a odvezeno bylo již cca 10 kontejnerů s řasou a budeme v této činnosti pokračovat i nadále, včetně dalších opatření.
  • I díky této činnosti můžeme prozatím konstatovat, že na základě měření hygieniků je voda ve Volnočasovém areálu hodnocena stupněm 2, tj. vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (snížená průhlednost)

Závěrem Vás tímto zvu také na 8. ročník Pojizerského folklorního festivalu, který pořádá spolek Pojizerský folklor a město Bakov nad Jizerou v sobotu 30. června na bakovském náměstí s tradiční páteční besedou, tentokrát s českým moderátorem a bavičem Alešem Cibulkou.

A teď už HURÁ na prázdniny – užijte si to!

Radim Šimáně, starosta města

Pozvánky

Aleš Cibilka

Aleš Cibilka

 
8. Pojizerský folklórní festival

8. Pojizerský folklórní festival

 
 
28.6.2018 18:39:30 | přečteno 323x | magdalena.bulirova
load