Slovo starosty - červenec 2018

2018-07

Vážení spoluobčané, 

stejně jako každý rok, tak i v letošním roce proběhlo setkání vedení města s občany místních částí přímo v budovách osadních výborů. 

Nastavený model komunikace s osadními výbory a občany místních částí se osvědčil, a proto jsme společně s panem místostarostou a s paní tajemnicí v červnu postupně navštívili Buda, Horka, Chudoplesy, Podhradí, Malou Bělou a Zvířetice.

S potěšením jsme konstatovali připravenost osadních výborů na setkání a především zájem občanů diskutovat.

V první části jednotlivých setkání jsme občanům předali aktuální informace o dění ve městě.

Přestože veškeré informace průběžně zveřejňujeme na webu a facebooku města, ve zpravodaji Bakovsko, v rozhlase, na vývěskách, tak osobní shrnutí všeho podstatného mělo svůj význam.

Druhá část pak byla věnována záležitostem, potřebám a požadavkům přímo daných místních částí.

Konkrétní požadavky vypisovat nebudu, nicméně některé jsou specifické pro příslušnou obec, některé jsou podobné či dokonce totožné s ostatními. Nejčastěji diskutovanými tématy pak byla dětská hřiště, vzhled obcí a údržba zeleně, budovy osadních výborů, občanské soužití, svoz a likvidace odpadů. Nosným a společným tématem byla bezpečnost v dopravě, a to jak v pohybu, tak v klidu a s tím související opatření – silnice, chodníky, bezpečnostní prvky, činnost Městské policie apod.

Veškeré výstupy byly zaznamenány do zápisů z jednání a budou sloužit jako podklad pro hledání řešení požadavků, plánování investičních akcí a oprav a sestavování rozpočtu na další období.

Zápisy z jednání budou vystaveny na webových stránkách města www.bakovnj.cz v sekci Osadní výbory.

V závěru jsme poděkovali přítomným za aktivní účast, za podněty a nápady, osadním výborům a občanům za práci pro obec a za spolupráci s městem.

Činím tak i zde. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Radim Šimáně
starosta města
30.7.2018 | přečteno 314x | magdalena.bulirova
load