Slovo starosty - květen 2019

jizera

Vážení spoluobčané, letošní nástup jara byl opravdu impozantní. Prosluněné dny a vysoké teploty navozovaly v některých okamžicích dokonce pocit léta. Trička s krátkými rukávy, kraťasy, grilování, práce na zahrádce a jiné aktivity přišli na řadu o poznání dříve, než v letech předchozích. Tradiční květnové políbení pod rozkvetlou třešní vzalo letos za své, neboť květy třešní to vzaly také „hopem“.

Teplé počasí bylo ale provázeno častým větrem a především výraznou absencí srážek.

Nedostatek deště letos zasáhl krajinu už o měsíc dříve než minulý rok. Většina území ČR, včetně Bakovska, se potýká s výjimečným, výrazným až extrémním suchem, které se dotýká každého z nás.

Pouhým okem je patrné, že situace není v normálu – průtoky řek a potoků, výška hladiny tůní a rybníků, stav vody ve studních, vyprahnutá pole, zahrady apod.

Počasí neporučíme, ale svými činnostmi a přístupem k zacházení s vodou v domácnostech a zaměstnáních můžeme rozsah sucha a jeho dopady eliminovat.

Město Bakov nad Jizerou je jedním z největších akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a máme tak informace o dodávce, kvalitě a případných omezeních jak se říká z první ruky. Kvalita „rečkovské“ vody je na vysoké úrovni a její dodávku bereme jako samozřejmost. Při loňském suchu k nějakému výraznému omezení v její dodávce nedošlo, ale to neznamená, že není třeba nikterak regulovat její spotřebu.

„Voda je život, chraňme ji!“, to je heslo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a není ve firmě jen pouhým sloganem, nýbrž „zákonem“, který prosím přijměme za svůj všichni, ať máme vodu, co nás drží nad vodou…!

Radim Šimáně, starosta města


16.5.2019 | přečteno 332x | magdalena.bulirova
load