Slovo starosty - červenec 2020

07

Vážení spoluobčané,

léto, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a i přes složité jarní koronavirové období, plné řady opatření a omezení, se jeví prozatím poměrně standardně. Díky za to - užívejte, odpočívejte, relaxujte - při tom všem se opatrujte!

Co se týká „prázdninového“ města, tak také Bakovsko je cílovou destinací řady výletníků, rekreantů, turistů apod. Zájem o kulturní památky v čele se zříceninou Zvířetice, kaplí sv. Stapina, kostelem sv. Bartoloměje, kaplí sv. Barbory, sousoším nejsvětější trojice na náměstí je značný, stejně tak zaznamenáváme nárůst návštěvnosti muzea Bakovska a Turistického informačního centra Zvířetice v Podhradí. Poptávka po ubytování a využití volnočasového areálu dosahuje také zajímavého počtu. Atraktivitu regionu umocňují v současnosti také populární hry „Velmistrova šifra“ a „Tajemství zvířetického trezoru“.

Některé zmíněné cíle a aktivity se bezprostředně dotýkají našeho náměstí a k němu mám pár aktuálních informací.

Bývalý Obchodní dům Jizera přešel koupí od společnosti COOP do vlastnictví města. Prostory této budovy bychom rádi využili pro vybudování restaurace (kavárny) s terasou, pro zřízení pracoviště městského úřadu a tím zajištění důstojného a diskrétního prostředí při vyřizování požadavků občanů, pro zřízení archivu úřadu a zbývající prostory by sloužily ke komerčnímu využití. Celá budova pak bude bezbariérově přístupná.

Nyní probíhá zpracování architektonické studie, resp. návrhu vizualizace vnitřního uspořádání a vnější podoby budovy tak, aby urbanisticky zapadala do celkového rázu náměstí.

A právě náměstí je součástí dalšího projektu, a to zpracování architektonické studie jeho budoucí podoby.

V roce 2017 proběhlo veřejné projednání k revitalizaci náměstí a dosažené výstupy budou nyní použity.

Nyní proto, že na základě nastavené spolupráci se společností Škoda-Auto a s jejím Nadačním fondem, jsme požádali Nadační fond o finanční a procesní podporu v rámci jeho grantu a tato žádost byla schválena, čehož si velmi vážíme a za tuto podporu děkujeme. Dne 1. července proběhla první společná koordinační schůzka, na základě které bude nastaven harmonogram a příslušné kompetence, vedoucí k výběru projektanta a vyhotovení variantních návrhů řešení budoucí podoby bakovského náměstí, včetně participace veřejnosti.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a věříme, že budeme moci nejen návštěvníkům, ale především občanům Bakovska zase o něco více zpříjemnit návštěvu centra města.

 Pěkné prázdniny a dovolené!
 Radim Šimáně, starosta města


15.7.2020 21:08:34 | přečteno 274x | magdalena.bulirova
load