Slovo starostky - listopad 2011

slovo starostky 2011 11

Vážení občané,

zatímco venku nám ubývá stupňů a všichni už očekáváme období sněhu a zimy, a to nejen s ohledem na povinnost vyměnit pneumatiky našich automobilů, na městě pomalu dokončujeme práce, které byly schváleny pro tento rok a připravujeme se na rok příští.

O tom, že příští rok bude rokem, kdy na nás všechny opravdu dopadne krize, to zřejmě už tušíme všichni. Pokud pominu zvýšení sazby DPH, o kterém víme všichni, i v dalších oblastech veřejného života se chystají změny, které budou mít negativní vliv na příjmovou stránku našeho města. S tím je spojena také skutečnost, že zřejmě nebudeme moci realizovat ty investiční akce, které jsou naplánované, potřebné nebo na které je alespoň připraveno vše k realizaci. Není pravdou, že bychom na tom byli tak špatně (máme poměrně velký rezervní fond města a město nemá žádný úvěr nebo půjčku a je finančně zdravé), že bychom nemohli dělat vůbec nic, kromě běžné správy našeho majetku a výkonu státní správy, na druhou stranu však z důvodu zodpovědného přístupu k hospodaření s majetkem města si nemůžeme dovolit realizovat to, co bychom si přáli.

Prozatím jedinou investiční akcí, o které mohu hovořit, že by se měla realizovat v příštím roce, je realizace akce s názvem „Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou", podpořená dotací z ROP Střední Čechy, kterou zastupitelstvo města přijalo. Předmětem tohoto projektu je celoplošná oprava místních komunikací a chodníků vedoucích od železniční zastávky k základní škole. 

Druhým z projektů, který byl podpořen dotací z ROP Střední Čechy, je projekt s názvem „Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou", přičemž tento projekt byl vyhodnocen jako třetí nejlepší projekt ze všech v dané dotační výzvě, tady je na místě i trocha hrdosti nad tím, jak je naše práce hodnocena v silné konkurenci. S lítostí však musím konstatovat, že zastupitelé našeho města neschválili přijetí této dotace, a to ani při opakovaném jednání zastupitelstva vyvolaném podnětem více než 160 občanů, kterým není lhostejno, jak naše město vypadá. Přes mnohé vysvětlování všech skutečností se nepodařilo zajistit rozhodující většinu pro realizaci tohoto projektu. Přesto Vám všem mohu slíbit, že stejně jako u projektu na rozšíření základní školy, který „narazil" na odpor některých občanů žijících v bezprostřední blízkosti školy, kdy se nám podařilo najít jinou cestu, jak naši základní školu alespoň trochu opravit nikoliv pouze z vlastních finančních prostředků (jen pro připomenutí, získali jsme dotaci téměř 10 milionů Kč), i v tomto případě budu osobně dělat vše pro to, aby se opět našla cesta, jak jiným způsobem tuto část našeho města zvelebit tak, abychom se za ni nemuseli stydět. Je mi samozřejmě líto úsilí, času i nemalých peněz, které byly zbytečně vynaloženy, ale plně respektuji rozhodování většiny.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké prožití zbývajících podzimních dní a těším se na setkání s Vámi první adventní neděli 27. 11. 2011 na našem náměstí při rozsvěcení vánočního stromečku.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Slovo starostky - listopad 2011

2011-11

2011-11

 
2011-11

2011-11

 
 
7.11.2011 8:27:00 - aktualizováno 7.11.2011 8:36:12 | přečteno 869x | magdalena.bulirova
load