Slovo starostky - únor 2011

Slovo starostky 2011 02

Vážení občané,

v těchto dnech vrcholí práce na přípravě rozpočtu pro letošní rok, který je určujícím pro to, co bude v našem městě vybudováno, opraveno nebo zajištěno. V rozpočtu města se objeví investiční akce, o kterých jste průběžně informováni a které jsou v různých úrovních přípravy, počínaje investičním záměrem, projektovou dokumentací nebo zajištěním financování již samotné realizace akce. Vedle těchto finančních požadavků také musíme mít zajištěnou správu a financování běžných záležitostí provozu města, jako například údržba nemovitostí v majetku města, provoz sběrného střediska a zajištění svozu a likvidace odpadů, včetně odstraňování černých skládek, péče o zeleň a její rekultivace, chod mateřské a základní školy, veřejné osvětlení, apod.

Novinkou v rozpočtu města je zajištění provozu sokolovny, kterou se městu podařilo získat bezplatně do majetku od Tělocvičné Jednoty Sokol, se kterou byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci. Naše město tak nabylo do svého majetku nemovitosti v hodnotě přes 10 milionů Kč, za což patří TJ Sokol, složenému především z bakovských občanů, velké poděkování. Je samozřejmé, že s tímto majetkem také přebíráme starost za opravy budov v areálu Sokola a náklady na provoz tohoto sportovního areálu, na druhou stranu však město disponuje lepšími nástroji na správu a údržbu, a pevně věřím, že se nám podaří postupně opravit darované nemovitosti tak, aby byla zajištěna nejen jejich životnost, ale aby se sokolovna stala vybaveným sportovním zázemím pro všechny naše sportovce. V současné době rada města projednává podmínky provozu tohoto sportovního zařízení, a to jak pro členy TJ Sokol, tak pro ostatní sportovní a zájmové organizace i jednotlivce.

Jak víte, vždy se snažíme získat také dotační finanční prostředky tak, aby zamýšlené investiční akce našeho města byly hrazeny i z jiných zdrojů, než pouze z našeho rozpočtu. V současné době čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu pavilonové části základní školy, na opravu další části zříceniny hradu Zvířetice a na vybavení knihovny. Sledujeme vývoj dotačních titulů a prověřujeme podmínky pro podání žádosti o opravu místních komunikací nebo rozšíření místního rozhlasu v souvislosti s protipovodňovou prevencí a čekáme na další výzvu ŠKODA AUTO a. s., u které se každoročně účastníme akce „Za každé prodané auto jeden zasazený strom".

V současné době začínají pracovat nové komise Rady města, které jsou jejími poradními a iniciativními orgány. Nově byla mimo jiné zřízena také komise životního prostředí, která bude projednávat nejen obnovu městské zeleně, ale bude se také zabývat problematikou odpadů, včetně černých skládek. Komise stavební a investiční bude mít za úkol projednávat zamýšlené investiční akce nebo budoucí nakládání s nemovitým majetkem města.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

13.2.2011 9:02:00 - aktualizováno 15.3.2011 9:59:55 | přečteno 801x | magdalena.bulirova
load