Rada města

Činnost Rady města upravuje § 99-102a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Radu města Bakova nad Jizerou tvoří starosta, místostarosta a dalších 5 členů.

Rada města Bakova nad Jizerou se schází zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady města jsou neveřejná. Závěrem každého zasedání je zápis s usnesením. Usnesení je zveřejněno ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách města.

Pravomoci rady města upravuje § 102 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Složení rady města Bakov nad Jizerou

Šimáně Radim, obrázek se otevře v novém okně 

Radim Šimáně

Koalice STAN a TOP 09

starosta města

 Grűnwald Václav, obrázek se otevře v novém okně

Grűnwald Václav

OMMO

místostarosta města

 Turková Iva, MUDr, obrázek se otevře v novém okněMUDr. Iva TurkováKoalice STAN a TOP 09 
 Šulc Petr Mgr, obrázek se otevře v novém okněMgr. Petr ŠulcKoalice STAN a TOP 09 
 Černá Jaroslava, Mgr, obrázek se otevře v novém okněMgr. Jaroslava ČernáKoalice STAN a TOP 09 
 Šlégl Vladimír, obrázek se otevře v novém okněVladimír ŠléglOMMO 
 Kavan Jan, obrázek se otevře v novém okně

Jan Kavan

ANO 2011


load