Komise rady města

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek - odborný garant: Vladimír Šlégl

 • členové:
  Mgr. František Beneš
  Ladislav Beneš
  Ing. Jan Havelka
  Lukáš Libich
  Petr Rajtr
  Vladimír Šlégl
 • za MěÚ:
  Aleš Konývka

Komise bytová - odborný garant: Mgr. Jaroslava Černá

 • členové:
  Věra Doškářová
  Jiřina Horejšová
  Vendulka Pokorná
  Alena Šnajdrová
 • za MěÚ
  Blanka Reslová

Komise sociální a zdravotní - odborný garant: MUDr. Iva Turková

 • členové:
  Veronika Bůžková
  Eliška Čechová
  David Matoušek
  PhDr. Jitka Skramuská
 • za MěÚ:
  Alena Zajícová

Komise stavební a investiční - odborný garant: Jan Kavan

 • členové:
  Ing. Jan Babák
  Milena Benešová
  Jan Havelka
  Jan Kavan
  Miroslav Matoušek
  Karel Nováček
  Ing. Tomáš Rakouský
  Hynek Šlégl
  Petr Šverma
  Ing. Martina Vondráčková
 • za MěÚ:
  Mgr. Vlastimil Bártl

Komise pro vzdělávání a sport - odborný garant: Mgr. Petr Šulc

 • členové:
  Miroslav Beran
  Mgr. Jitka Brychová
  Mgr. Jaroslava Černá
  MgA. Libor Doležal
  Jiří Domácí
  Petr Janda
  Mgr. Petr Šulc
  Dagmar Vlastová
 • za MěÚ:
  Bc. Miroslava Pavlíková

Komise životního prostředí - odborný garant: MUDr. Iva Turková

 • členové:
  Aleš Janeček
  Michal Kořínek
  Jiří Riedel
  Mgr. Jana Blechová
  Mgr. Brigita Šulcová
  MVDr. Erika Žulkevičová Langerová
 • za MěÚ:
  Ing. Hana Šavrdová

Komise pro kulturu a propagaci

 • Zrušena usnesením rady města R967/5-2021 ze dne 10.3.2021.

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTA

Komise povodňová a krizového řízení

 • předseda:
  Radim Šimáně
 • členové:
  Magdalena Bulířová
  Štěpán Dvořák
  Václav Grűnwald ml.
  Jiřina Horejšová
  Václav Janda
  Ing. Blanka Pálková
  Jan Pelech
 • V případě krizového řízení:
  MUDr. Přemysl Dvořák, Dagmar Vlastová.

Komise k projednávání přestupků

 • členové:
  Jaroslav Čermák
  Monika Halířová
  Jiří Hieke
  Aleš Konývka
  Michal Košek
  Miloš Kredba

Sbor pro občanské záležitosti

 • předsedkyně:
  Alena Zajícová
 • členky:
  Milena Antošová
  Alena Bartošová
  Věra Doškářová
  Miluše Hanušová
  Štěpánka Horynová
  Miloslava Nohejlová
  Božena Treglová
 • na obcích:
  Alena Honcová
  Jana Kroupová
  Lenka Jetelová
  Anna Linhartová
  Ivana Studničná
  Alena Šnajdrová
9.11.2012 15:03:54 | přečteno 3455x | magdalena.bulirova
load