Starosta

Šimáně Radim, obrázek se otevře v novém okně

Radim Šimáně

ve druhém volebním období
do funkce jmenován 31.10.2018

bez politické příslušnosti

kandidát KOALICE STAN A TOP 09, LIDÉ KTERÉ ZNÁTE

Kontakt:
+420 326 214 030
simane@bakovnj.cz


Starosta města je orgánem obce a zastupuje ji navenek. Je uvolněným funkcionářem.

Je volen do funkce zastupitelstvem obce a za výkon své funkce je mu odpovědný.

Plní úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními předpisy a to zejména:

  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, stojí v čele MěÚ
  • podepisuje společně s místostarostou obecně závazné vyhlášky a nařízení města
  • podepisuje zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva města
  • podepisuje smlouvy a podání podle občanského zákoníku
  • připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání rady a zastupitelstva města
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak
  • plní další úkoly stanovené mu ustanovením § 103 zákona o obcích
load