Veřejné zakázky

komunikace
Město Bakov nad Jizerou je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
  b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
  c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
  d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
  e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
  f) informační systém o veřejných zakázkách,
  g) systém kvalifikovaných dodavatelů,
  h) systém certifikovaných dodavatelů,
  i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.
load