Těžba topolů pod Bakovem

topol

V podzimních měsících letošního roku bude provedena těžba části topolového porostu u výjezdu z Bakova k Malé Bělé. Tyto topoly již přesáhly věk 50 let a vzhledem k obmýtí topolů (30 let) je nejvyšší čas tento porost obnovit. Staré topoly navíc trpí prosycháním větví, hnilobou a usycháním celých stromů. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na firmu provádějící těžební práce.

V lesním porostu 51B5 bylo označeno celkem 130 stromů určených ke kácení v přibližném objemu 385 m³. Část dříví z těženého porostu bude nabídnuta i občanům města jako palivo. Do jara příštího roku proběhne příprava paseky pro zalesnění a následně se zalesní olší, dřevinou vhodnou do občas zaplavovaných oblastí. Všechny práce proběhnou v souladu s Lesním hospodářským plánem a s Lesním zákonem č. 289/2995 Sb.

Aleš Janeček, odborný lesní hospodář 

11.10.2017 20:47:40 | přečteno 547x | magdalena.bulirova
load