Odpadové hospodářství

kontejnery

Jak správně třídit odpady, obrázek se otevře v novém okně

Jak správně třídit upotřebený jedlý olej a tuk, když se stane odpadem?

Třídění olejů

Řeč je o potravinářských tucích a olejích z domácností. Ty mohou natropit pěknou neplechu v domovních odpadních rourách, kanalizaci i v čističce odpadních vod. A pokud problém nastane, bývá jeho odstranění finančně velice náročné. Přitom je možné tyto tuky a oleje třídit obdobně, jako třídíme plasty, papír a jiné odpady. 

Zpozornět by měli nejen obyvatelé Malé Bělé, kteří se napojili na novou kanalizaci.

15.11.2022 14:05:27 | přečteno 171x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Nepřestáváme pracovat na snižování množství nevytříděného odpadu

samolepky

Od dubna 2020 jsme poskytli občanům téměř 2000 nádob na tříděný odpad (plast, papír, bio) o celkovém objemu přes 400 tisíc litrů. O objem nádob na tříděný odpad je možné snížit množství odpadů v nádobách na tříděný odpad ve sběrných místech po městě a hlavně množství směsného komunálního odpadu v nádobách občanů, kteří dosud ještě netřídili. 

14.10.2022 12:43:16 | přečteno 190x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Nemáte ještě očipovanou popelnici?

Čipování popelnic (3)

V průběhu července a srpna jsme elektronicky označili (čipovali) nádoby občanů na směsný komunální odpad. Děkujeme všem za spolupráci, většinu nádob se nám díky vám podařilo „očipovat“. 

16.9.2022 12:27:17 - aktualizováno 24.9.2022 12:27:22 | přečteno 341x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Čipování nádob na směsný komunální odpad

popelnice 2

Žádáme občany o spolupráci při čipování nádob na směsný komunální odpad.


25.7.2022 13:23:26 | přečteno 568x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Osvědčení

Díky svým obyvatelům se Město Bakov nad Jizerou může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,09 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,49 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

13.5.2022 16:21:13 | přečteno 27x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Termíny svozu odpadů pro druhou polovinu roku 2022

kontejner

ikona souboru ikona souboruSvozové dny jednotlivých druhů odpadů pro 2. pololetí 2022. Termíny svozu tříděného odpadu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdalo město občanům. 

22.6.2022 10:23:11 - aktualizováno 11.7.2022 16:09:19 | přečteno 5048x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Ve městě jsou umístěny nové kontejnery na kovy

kontejnery na kovy

Město Bakov nad Jizerou posílilo některá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad o nové kontejnery na třídění a sběr kovů. Nově bylo ve městě včetně místních částí umístěno celkem 12 nových kontejnerů na kovy o objemu 1100l. Tyto kontejnery jsou označeny šedou nálepkou na kovy.

9.12.2021 13:28:54 | přečteno 826x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Od nového roku dojde ke změně intervalu svozu směsného komunálního odpadu

svoz odpadu

Město Bakov nad Jizerou od roku 2020 zavádí ve městě systém třídění odpadu v místě jeho vzniku. Jedná se o tzv. systém „Door to door“, jehož princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svých domácností. 

13.11.2021 6:42:54 - aktualizováno 23.11.2021 11:38:33 | přečteno 1443x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Přispěli jsme ke snížení uhlíkové stopy

Osvědčení o úspoře emisí 2020   0001

Občané našeho města významně přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy tříděním odpadů v roce 2020

7.9.2021 15:17:38 | přečteno 318x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
1 2 3 další
13.11.2012 17:47:03 | přečteno 318x | magdalena.bulirova
load