Následná péče o Tůně Pod Zbábou

Tůně pod Zbábou

Následná péče o zeleň vysázenou u tůní v lokalitě „Pod Zbábou“ je zasmluvněna se zhotovitelskou firmou tůní do 15.5.2017 a probíhá v souladu s projektovou dokumentací této dotační akce. 

Následná péče zahrnuje: zálivku v závislosti na intenzitě a četnosti srážek, vyžínání plevelů kolem dřevin 2 x ročně, opětovnou výsadbu uhynulých sazenic, případnou likvidaci invazivních náletových druhů, kontrolu a úpravu oplocenky, kůlů, úvazků a chrániček, obnovu chemické ochrany jednotlivých výsadeb proti okusu zvěří 3 x ročně, kosení založených travních ploch 2 x ročně, v meziřadí mezi výsadbami dřevin bude travní hmota ponechána, na zbylých plochách odstraněna. Výše uvedená následná péče nezahrnuje údržbu-sekání kolem blízké vodoteče (vlastnictví ČR, právo hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), ani vyžínání kolem „Škoda stromků“ vlevo od tůní – zde bude městem porost prozatím ponechán, z důvodu menšího rizika úhynu stromků při vyšších, letních teplotách. Nutno podotknout, že péče o výše uvedený biotop je odlišná od péče o zeleň v parcích (sekání neprobíhá 1 x 14 dní), je dbán důraz na přírodní ráz.  


Zbyněk Hýzler
referent OSŽP
15.6.2016 15:32:53 | přečteno 576x | magdalena.bulirova
load