Sběrný dvůr Pod Vápeníkovými

Aktuální provozní doba je zveřejněna ve vývěsních skříňkách a ZDE 

Provozní řád sběrného dvora

Kam s odpady, které nepatří do popelnice?

DO SBĚRNÉHO DVORA „POD VÁPENÍKOVÝMI“

Sběrný dvůr „Pod Vápeníkovými“ je místo, kde můžete odevzdat odpady dle platného provozního řádu a ceníku. Sběrný dvůr má proškolenou obsluhu, která Vám poradí, do jakého kontejneru můžete odložit přivezené či přinesené odpady.

Můžete sem například odvážet tyto druhy odpadů:

 • Objemné odpady: podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
 • Kovové odpady: železný šrot, plechovky, hrnce atd.,
 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě,
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd.,
 • Pneumatiky,
 • Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře nebo u některých prodejců těchto výrobků:

 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 • Zářivky a výbojky

Informace, dotazy, připomínky:

load