Vysloužilé elektrospotřebiče do míst zpětného odběru jen kompletní!

lednice
Aby nedocházelo k poškozování našeho zdraví a životního prostředí, je třeba odkládat vysloužilé elektrospotřebiče do míst zpětného odběru (např. sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou) kompletní. Pokud z vysloužilého elektrospotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky jako je kadmium (toxická karcinogenní látka, do těla se dostává potravou a dýcháním, kde se ukládá především v ledvinách, játrech, která poškozuje; může způsobit chudokrevnost, osteoporózu), rtuť (velmi toxický kapalný kov, usazuje se v ledvinách, játrech a slezině; při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin), šestimocný chrom (poškozuje dýchací cesty, může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě; při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy, sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic), azbest (silně karcinogenní látka, složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom; na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách), olovo, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny.

V chladničkách se nacházejí také freony (v chladicím okruhu, v izolační pěně). Pokud dojde k poškození, např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší, který zamezuje vzniku ozonu, ztenčuje se ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění (zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče). 
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
7.10.2010 7:32:51 - aktualizováno 7.10.2010 7:28:56 | přečteno 871x | magdalena.bulirova
load