Historie

Model žel. zastávky Bakov-město v období 1890-1916

Schéma stezkyZastavení páté ...Cesty staré a nové

Nacházíme se na jedné z tradičních přístupových cest k zámku. Tato takzvaná „Kopánka“ vedla v prostoru za dnešním viaduktem přímo vzhůru do obce Zvířetice. Vlevo od ní se oddělovala zřejmě dlážděná cesta ústící již do vlastního zámeckého areálu. Tímto úvozem podél severního křídla se budeme ubírat i my. Hlavní přístupová komunikace k zámku však vedla od severozápadu z obce Zvířetice a ústila přímo do prostoru předhradí.

Další komunikací pro panstvo, fungující již v rámci vlastního zámeckého areálu, byla jezdecká cesta z obce Podhradí vinoucí se po levé (jižní) straně kopce. Vycházela od jízdárny, pokračovala areálem dnešního infocentra pod železniční viadukt, dále kopcem vzhůru k zámku a ústila na předhradí pod sladovnou.

V dobách, kdy hrad i zámek žily rušným životem, byly zvířetický i další kopce v okolí zcela holé. Ve středověku byly důvodem odlesnění především obranné důvody, později převládla potřeba pastvin, které nahrazovaly lesní porost až do počátku 20. století.

Odlesnění však nebylo jedinou změnou v obraze dřívější krajiny. Civilizace 19. století přinesla i citelnější zásah do vlastní podoby zvířetického návrší: Stavba železnice, která znamenala hloubení traťového koridoru a prolamování skal přímo pod troskami zámku, natrvalo pozměnila tvář památky v krajině.

Železnice na Bakovsku

Dějiny bakovské železnice začínají v 60. letech 19. století. Jako první byla v roce 1864 zahájena výstavba tahu z Turnova přes Neratovice do Kralup, tzv. Turnovsko-kralupská dráha, která se tak napojovala na již existující trať Pardubice – Turnov – Liberec. O rok později byly vystavěny oba železniční mosty směrem k Bakovu a zřízena první bakovská stanice – takzvaná „Stará štace“ na severovýchodním okraji městečka. První vlak nové dráhy vyjel 15. října 1865.

V roce 1867 byla dokončena trať České severní dráhy do České Lípy. Vzniklý železniční uzel vedl k vybudování bakovského hlavního nádraží, jemuž padla za oběť i „Stará štace“, která tak byla po krátké době své existence zrušena. Zřízení dnešní zastávky Bakov – město se bakovským občanům podařilo prosadit až v roce 1890.


Zajímavost:

knihaUtopená mašina v Podhradské tůni

O silvestrovské noci 31. 12. 1872 došlo u nedalekých Dalešic k velké železniční nehodě: Osobní vlak jedoucí před půlnocí z Debře se srazil s nákladním vlakem přijíždějícím od Bakova. Rychlíková lokomotiva při srážce vykolejila a mnoho vagonů osobních i nákladních se zřítilo do tůní mezi Podhradím a Dalešicemi. Na jejich dně některé z nich prý spočívají dodnes.Fotogalerie 5. informačního panelu

Zvířetice s cestou a kopcem před pádem části věže

Zvířetice s cestou a kopcem před pádem části věže

roku 1897
 
Nejstarší bakovské mosty vystavěné roku 1865

Nejstarší bakovské mosty vystavěné roku 1865

 
Zvířetice od jihu s bývalou jezdeckou cestou

Zvířetice od jihu s bývalou jezdeckou cestou

směřující po svahu k zámku
 
Zčícenina od bakovského nádraží před rokem 1900

Zčícenina od bakovského nádraží před rokem 1900

 
Bakovskén nádraží po roce 1910

Bakovskén nádraží po roce 1910

 
Model žel. zastávky Bakov-město v období 1890-1916

Model žel. zastávky Bakov-město v období 1890-1916

od p. Turka
 
 
8.4.2015 22:21:53 | přečteno 1734x | magdalena.bulirova
load